NORSK MÜNSTERLÄNDERKLUBB siden 1972

Innkalling til årsmøte 2015

ÅRSMØTE

 

Norsk Münsterländer Klubb innkaller til årsmøte for 2015

Sted: Mortens Kro, 2.etg. Adresse: Trondheimsveien 3, 1481 Hagan, http://www.mortenskro.no/

Tid: Onsdag 2.mars 2016 – kl 18.30

 

Forslag på saker som ønskes tatt opp i årsmøtet må være sendt styret innen 28.01.2016.

Forslagene sendes mail: sekretariat@nmlk.no

Eller pr. post til sekretær: Ernst Evensen, Tukudalen, 3350 Prestfoss

 

Forslag på kandidater til valg sendes valgkomiteen innen 27.01.2016.

 

Valgkomiteens medlemmer:

Finn Arne Tellesholmen, Konglebækvegen 48, 2270 Flisa

Tlf.: 911 72 960 E-mail: fatellesholmen@hotmail.com

 

Pål Berge, Stigerveien 5, 3031 Drammen

Tlf.: 975 47 160 E-mail: piberge@online.no

 

Hans Arne Pettersen, Ribstonveien 26, 0586 Oslo

Tlf.: 959 37 852 E-mail: geje@online.no

 

Dagsorden:

  • Godkjenning av innkalling og dagsorden
  • Konstituering.
  • Valg av møteleder, referent, 2 representanter til å underskrive protokollen og tellekorps
  • Godkjennelse av fullmakter
  • Årsberetninger for 2015
  • Regnskap for 2015
  • Budsjett for 2016
  • Innkomne forslag
  • Valg

 

Årsmøtepapirene legges ut i papirformat en time før møtet starter.

Ved henvendelse til sekretær Ernst Evensen kan de sendes pr.mail eller vanlig post.

Papirene er tilgjengelige 2 uker før dato for årsmøte.

 

Etter årsmøtet blir det medlemsmøte med blant annet premiering av årets hunder 2015,

informasjon om aktiviteter i 2016, samt andre aktuelle saker.

Benytt anledningen til å ta opp saker som opptar deg.

Styret håper på godt fremmøte, en aktiv generalforsamling,

og at mange vil benytte anledningen til å møte de nye tillitsvalgte.

 

Det blir enkel bevertning.

 

Innkalling årsmøte 2015

SØK