NORSK MÜNSTERLÄNDERKLUBB siden 1972

Norsk Münsterländerklubb har søkt lotteri- og stiftelsestilsynet og fått godkjent å avholde et smålotteri til inntekt for NM Skog 2017. Med lotteriet sikrer vi god økonomi til arrangementet og slipper å belaste klubbkassa. Vi har fått inn mange flotte gevinster til lotteriet.

Premier

Trekning av lotteriet er gjennomført under jegermiddagen på NM Skog. Vinnere som var tilstede på trekningen fikk gevinstene utlevert. De som ikke var tilstede vil bli kontaktet for å avtale utlevering av gevinst.
Tusen takk til alle som har vært med på å støtte arrangementet NM Skog 2017 ved gi gevinster til lotteriet eller ved å kjøpe lodd.

Varighet

Lotteriet åpner 1.mars 2017 og avsluttes 26.august 2017.

Kjøpe lodd?

Ønsker du å kjøpe lodd kan du kontakte Eva Kulstadvik, 40 87 96 28, nmlotteri@nmlk.no

Trekking

Trekking av premiene skjer under jegermiddagen på NM Skog 26.august 2017. Vinnere som ikke er tilstede under jegermiddagen vil bli kontaktet i ettertid for overleveringen av premien.

Vipps

På alle klubbens arrangementer vil det nå være mulig å betale lodd og andre klubbeffekter med Vipps. Deltakeravgfter og startkontigenter betales fremdeles med bankoverføring.

Fremgangsmåte:
  • Velg “Kjøp” og deretter  + tegnet og “Send penger

Vipps-Kjøp

  • Søk “münsterländer” og velg deretter “Diverse salg – Norsk Mûnsterländerklubb“.
    • Tips – skriv 12793 isteden for münstländer. Tødlene er ikke altid like enkle å finne.

Vipps-Søk

  • Angi rett beløp og skriv teksten NMLodd
  • Overfør penger.

Vipps-Sum

SØK