NORSK MÜNSTERLÄNDERKLUBB siden 1972

Rapporten om forslag til avlssystem er klar

Arbeidsgruppen som ble nedsatt for å foreslå et oppdatert avlssystem for rasene våre, har levert sin rapport. Vi vil nå gå gjennom rapporten og vurdere hvordan vi skal følge den opp. Innspill fra klubbmedlemmer tas gjerne imot

Rapporten er delt i tre: A – generell del med teoretisk bakgrunnsinformasjon, generelle anbefalinger og rollefordelinger, B- spesiell del for grosser og C- spesiell del for kleiner.

Rapporten gir oversikt over potensielle avlsvariabler og anbefaling om hvilke vi bør gå videre med. Det poengteres viktigheten av å få inn mest mulig objektive data og systematisere bruken på en god måte. Slik kan vi også opparbeide oss mer kunnskap og justere ved behov.

Gruppen skriver at det bør legges mindre vekt på enkeltindividers meritter i avlssystemet enn det gjøres i dag, fordi merittene er genetisk relativt usikre og sterkt påvirket av miljø. Videre trekker de frem at for små raser som våre er helt avgjørende å holde det avlsmessige populasjonen størst mulig og unngå innavl.

Gruppen foreslår derfor å myke opp på noen av kravene vi stiller i dag og legge til noen nye variabler. For eksempel foreslår de at vi arrangerer funksjonstester eller kåringer for unghunder, og trekker frem at det er viktig at hundene ikke blir for gamle før de brukes i avl.  

I rapporten er det oppgitt referanser slik at både kilder og vurderinger er transparente. Du kan lese hele rapporten her:

Del A Generell del

Del B Grosser

Del C Kleiner

Bakgrunnen for nedsettelsen av arbeidsgruppen og deres mandat kan du lese her: https://nmlk.no/etablering-av-arbeidsgruppe-for-a-oppdatere-avlssystemet

Innspill kan sendes til avlsrådene:

avlgr@nmlk.no

avlkl@nmlk.no

SØK