Revisjon av regler for “årets münsterländer”

Avlsrådene startet i fjor en prosess med å revidere regelverket for “årets münsterländer”. Det kom noen innspill i forbindelse med oppstart av arbeidet, men avlsrådene ønsket å vente på revisjonen av regelverket for fuglehundprøver før vi la fram et forslag. 

Forslag til nye regler legges nå ut på en høring hos medlemmene i tre uker. Vi ønsker velkommen innspill fra alle våre medlemmer. Fristen for å komme med merknader er onsdag. 30. januar. 

Forslag til endring av regelverk

Merknader sendes til avlkl@nmlk.no eller avlgr@nmlk.no.

Nytt regelverk vil bli lagt fram for behandling av styret etter høringen.  

 

SØK

Sidekart

Alle sider

STØRRE SKRIFT - WINDOWS

Bruk tastaturet - Hold nede ctrl kanppen samtidig som du klikker på + (pluss) knappen.

For å gjøre teksten mindre bruker du ctrl kanppen og – (minus) knappen

STØRRE SKRIFT - MAC

Bruk tastaturet - Hold nede CMD kanppen samtidig som du klikker på + (pluss) knappen.

For å gjøre teksten mindre bruker du cmd kanppen og – (minus) knappen