Uttak til NM-lag Lavland 2019

Østfold fuglehundklubb ønsker velkommen til NM- lag lavland 10.-13. oktober. 
Vi gjør oppmerksom på at hovedkvarteret er flyttet til Aktivitetsbyen ved Gamlebyen, Fredrikstad.

Norsk Münsterländerklubb ønsker å melde på lag med Kleiner Münsterländere til NM lag lavland. Laget skal bestå av tre hunder, og en reserve.

Dato: torsdag 10. oktober

Konkurransen bedømmes likt som høyfjellspokalen, og der gjelder følgende regler.

Konkurrentenes rekkefølge trekkes ved loddtrekning slik at hunder av forskjellige raser konkurrerer mot hverandre. Hundene gis poeng for jaktlyst, reviering, viltfinnerevne, fuglebehandling. De går ikke ut ved diskvalifiserende regelbrudd, men gis minuspoeng. For hvert lag summeres de poengsummer lagets hunder har fått. Det laget som har flest poeng vinner i klubbkonkurransen. Lavlandsfatet utdeles til den beste hunden på vinnerlaget, forutsatt at denne har brakt fugl for skudd og at det er skutt over den.

Nye statutter for uttak NM Lag:

  1. Hunden/fører må fylle kriteriene for deltagelse i NM lag som følger av jaktprøvereglene.
  2. Eier må være bosatt i Norge og være medlem i NMLK.
  3. Eier av hunden må selv melde interesse for deltagelse til avlsrådet innen en gitt frist. Eier bør opplyse hvilke meritter hunden har og hvem som skal føre hunden.
  4. Det er avlsrådet som tar ut laget med inntil to reservehunder. Dersom det ikke har meldt seg nok kandidater innen fristen kan avlsrådet fritt ta ut andre hunder for å fylle opp plassene.
  5. Avlsrådet tar ut de hundene/førerne som de mener er de best egnede til å representere klubben i lagkonkurransen. Avlsrådet bør legge vekt på jaktlyst, fart, viltfinnerevne og erfaring fra aktuell prøvegren i tillegg til jaktpremieringer i Norden inneværende og de to foregående år.
  6. Eier av de uttatte hundene kontaktes straks etter at laget er tatt ut og disse må gi ett bindende svar om de er villige til å delta.
  7. Slipprekkefølgen avgjøres ved loddtrekning dersom laget ikke blir enige.

Meld interesse til avlsrådet, mail: avlkl@nmlk.no innen søndag 6. oktober 2019.
Husk å oppgi evt. resultater som ikke er lagt inn i DogWeb.

Mer informasjon om arrangementet finner du her.

SØK

Sidekart

Alle sider

STØRRE SKRIFT - WINDOWS

Bruk tastaturet - Hold nede ctrl kanppen samtidig som du klikker på + (pluss) knappen.

For å gjøre teksten mindre bruker du ctrl kanppen og – (minus) knappen

STØRRE SKRIFT - MAC

Bruk tastaturet - Hold nede CMD kanppen samtidig som du klikker på + (pluss) knappen.

For å gjøre teksten mindre bruker du cmd kanppen og – (minus) knappen