NORSK MÜNSTERLÄNDERKLUBB siden 1972

Vår søsterklubb i Finland vil helgen 30.september-1.oktober 2023 feire sitt 20-årsjubileum

 

Vår søsterklubb i Finland vil helgen 30.september-1.oktober 2023 feire sitt 20-årsjubileum, og har i den forbindelse invitert Norsk Münsterländerklubb til et Nordisk Mesterskap i Kauhava, Finland!

 

Mesterskapet vil være en lagkonkurranse hvor hver deltakernasjon stiller ett lag, og NMLK ønsker å stille til start. Høres dette aktuelt ut for deg og hunden din, så meld fra til avlsrådet innen 5. januar 2023.

 

Laget består av fire hunder (hvorav resultatet til tre hunder blir tellende for lagets sluttresultat), og både Kleinere og Grossere er naturligvis invitert. Konkurranseformen er en feltprøve, liknende en norsk lavlandsprøve, og blir organisert slik:

 • 3 klasser
  • Junior – under 24 mnd, tilsvarende UK i Norge
  • Open – tilsvarende AK i Norge
  • Limited – For hunder som har 1.pr i Open class, tilsvarende VK i Norge
 • 4 displiner i Junior og Open Class
  • Hunt
  • Point
  • Apport
  • Vannapport (kan være fullført i Norge på forhånd)
 • I Limited class tillegges følgende moment
  • Tracking test/slepespor
  • Rapport

 

Uttaket gjennomføres av Avlsrådet, og følgende statutter ligger til grunn:

 1. Hunden/fører må fylle kriteriene for deltagelse som følger av jaktprøvereglene.
 2. Eier må være bosatt i Norge og være medlem i NMLK.
 3. Eier av hunden kan selv melde interesse for deltagelse til avlsrådet innen en gitt frist. Eier bør opplyse hvilke meritter hunden har og hvem som skal føre hunden.
 4. Det er avlsrådet som tar ut laget og som fritt kan ta ut hunder.
 5. Avlsrådet tar ut de hundene/førerne som de mener er de best egnede til å representere klubben i lagkonkurransen. Avlsrådet bør legge vekt på jaktlyst, fart, viltfinnerevne og erfaring fra aktuell prøvegren i tillegg til jaktpremieringer i Norden inneværende og de to foregående år.
 6. Eier av de uttatte hundene kontaktes straks etter at laget er tatt ut og disse må gi ett bindende svar om de er villige til å delta.
 7. Slipprekkefølgen avgjøres ved loddtrekning dersom laget ikke blir enige.

 

NMLK ønsker å gi økonomisk støtte til sine deltagere. Rammene for dette er per i dag ikke fastsatt.

Det vil trolig bli anledning til å jakte i området etter at prøven er over. 

Meld interesse til avlsrådet, mail: avlkl@nmlk.no eller avlgr@nmlk.no innen 5.januar.

SØK