NORSK MÜNSTERLÄNDERKLUBB siden 1972

Gratulerer til Vierhøgdas Emma e/f John-Petter Gundersen med 2 AK på Egersundprøven

Gratulerer til  Vierhøgdas Emma e/f John-Petter Gundersen med 2 AK på Egersundsprøven

NMLK gratulerer

SØK