Vil du bli vår sekretær?

Vervet som sekretær i Norsk Münsterländer klubb er ledig. Vi trenger en som bl.a. kan ta følgende oppgaver:

• Medlemsservice for NMLK
• Distribuere post som kommer inn til klubben
• Utarbeide agenda til styremøte med leder samt være referent på styremøtene
• Sikre at godkjente referater offentliggjøres • Utarbeide innkalling til årsmøte
• Ansvarlig for bestilling av møterom • Koordinere årsmeldinger
• Oppdatere klubbens informasjon hos NKK
• Oppdatere kontaktlisten til Fuglehunden og hjemmesiden etter hvert årsmøte Sekretæren kommuniserer primært via e-post.

 

Høres dette interessant ut? Kontakt leder: leder@nmlk. Også for ytterligere spørsmål.

SØK

Sidekart

Alle sider

STØRRE SKRIFT - WINDOWS

Bruk tastaturet - Hold nede ctrl kanppen samtidig som du klikker på + (pluss) knappen.

For å gjøre teksten mindre bruker du ctrl kanppen og – (minus) knappen

STØRRE SKRIFT - MAC

Bruk tastaturet - Hold nede CMD kanppen samtidig som du klikker på + (pluss) knappen.

For å gjøre teksten mindre bruker du cmd kanppen og – (minus) knappen