Forslag til ny avlsplan – medlemsmøte 10.jan kl 18.00

Oppdatert 01.01.17 – Samleside for høringsuttalelser finner dere her : http://nmlk.no/category/horing-avlsplan/

NMLK inviterer til medlemsmøte i forbindelse med forslag til ny avlsplan for begge rasene.

Medlemsmøte finner sted tirsdag 10.januar kl 18.00 på Mortens Kro 2.etg – riksvei 22, Gjelleråsen, 1481 Hagan.

Det vil bli enkel servering.

Dokumenter til forslag til avlsplan finner du link til under, evt kan du få de tilsendt i posten ved å henvendelse til sekretær.

Evt. spørsmål el. i forbindelse med avlsplanene bes rettet til det enkelte avlsråd.

AR grosser avlgr@nmlk.no

AR kleiner  avlkl@nmlk.no

Avlsplan Grosser Münsterländer 2017-2027

Avlsplan Kleiner Münsterländer 2017-2027

Avlskriterier Kleiner Münsterländer 2017 – 2027

VGP