NORSK MÜNSTERLÄNDERKLUBB siden 1972

Årsmøte - og styremøtereferater

Styret i NMLK har som en prøveordning bestemt seg for å legge ut en oppsummering frastyremøtene på WEB siden.

Oppsummeringen vil være vasket slik at den er fri for personopplysninger eller annet sensitivt stoff.
Hensikten med dette er å informere om hvilke saker som er oppe til behandling i styret.
Det er altså ikke meningen å flytte styremøtene eller saksbehandlingen ut på nettet.
Styret tar gjerne imot innspill fra medlemmene på saker til behandling i styret.
Saker til behandling må sendes pr e-post sekretariat@nmlk.no eller brev til styret.
Det er ikke tilstrekkelig å skrive innlegg på diskusjonsforumet eller andre nett-forum med forslag til saker som ønskes tatt opp.

 
 
 

Referater styremøter 2022

Referater styremøter 2021

Referater styremøter 2020

Referater styremøter 2019

Referater styremøter 2015

 
 

Referater fra tidligere

 

Styret i NMLK har som en prøveordning bestemt seg for å legge ut en oppsummering frastyremøtene på WEB siden.

Oppsummeringen vil være vasket slik at den er fri for personopplysninger eller annet sensitivt stoff.
Hensikten med dette er å informere om hvilke saker som er oppe til behandling i styret.
Det er altså ikke meningen å flytte styremøtene eller saksbehandlingen ut på nettet.
Styret tar gjerne imot innspill fra medlemmene på saker til behandling i styret.
Saker til behandling må sendes pr e-post sekretariat@nmlk.no eller brev til styret.
Det er ikke tilstrekkelig å skrive innlegg på diskusjonsforumet eller andre nett-forum med forslag til saker som ønskes tatt opp.

 
 
 

SØK