NORSK MÜNSTERLÄNDERKLUBB siden 1972

Årsmøte – og styremøtereferater

Styret i NMLK har som en prøveordning bestemt seg for å legge ut en oppsummering frastyremøtene på WEB siden.

Oppsummeringen vil være vasket slik at den er fri for personopplysninger eller annet sensitivt stoff.
Hensikten med dette er å informere om hvilke saker som er oppe til behandling i styret.
Det er altså ikke meningen å flytte styremøtene eller saksbehandlingen ut på nettet.
Styret tar gjerne imot innspill fra medlemmene på saker til behandling i styret.
Saker til behandling må sendes pr e-post sekretariat@nmlk.no eller brev til styret.
Det er ikke tilstrekkelig å skrive innlegg på diskusjonsforumet eller andre nett-forum med forslag til saker som ønskes tatt opp.

Årsmøte 2023

Årsmøte 2022

Årsmøte 2021

Årsmøte 2020

Årsmøte 2019

Årsmøte 2018

Årsmøte 2017

Årsmøte 2016

Årsmøte 2015

Årsmøte 2014

Årsmøte 2013

Referater styremøter 2024

Referater styremøter 2023

Referater styremøter 2022

Referater styremøter 2021

Referater styremøter 2020

Referater styremøter 2019

Referater styremøte 2018

 

Referater styremøter 2017

Referater styremøter 2016

Referater styremøter 2015

 

Referater styremøter 2014

 

Referater fra tidligere

 

Styret i NMLK har som en prøveordning bestemt seg for å legge ut en oppsummering frastyremøtene på WEB siden.

Oppsummeringen vil være vasket slik at den er fri for personopplysninger eller annet sensitivt stoff.
Hensikten med dette er å informere om hvilke saker som er oppe til behandling i styret.
Det er altså ikke meningen å flytte styremøtene eller saksbehandlingen ut på nettet.
Styret tar gjerne imot innspill fra medlemmene på saker til behandling i styret.
Saker til behandling må sendes pr e-post sekretariat@nmlk.no eller brev til styret.
Det er ikke tilstrekkelig å skrive innlegg på diskusjonsforumet eller andre nett-forum med forslag til saker som ønskes tatt opp.

SØK