NORSK MÜNSTERLÄNDERKLUBB siden 1972

DK-ene er NMLK`s representanter ute i distriktene. De er også bindeleddet mellom medlemmene i distriktet. Sentrale oppgaver er å tilrettelegge for, koordinere og eventuelt arrangere aktiviteter for medlemmene i klubben, gjerne i samarbeid med lokale/ regionale klubber eller lokale jeger og fiskeforeninger. DK-ene kan på selvstendig grunnlag planlegge og gjennomføre aktiviteter, men til syvende og sist er de avhengig av innspill og dialog med medlemmene i distriktet. Hvilke type aktiviteter ønsker du? Brukt på den rette måten kan DK være den koordinatoren som skal til for at lokale treningsgrupper blir noe av. Alle aktiviteter som gjennomføres i regi av NMLK (DK og sentralt) publiseres på aktivitetslisten som du finner på WEB siden, samt i Fuglehunden.

NMLK har følgende distriktskontakter:

Oslo og Omegn:

Jan Teigen
Alunsjøveien 47
0957 Oslo
Tlf.: 991 08 224
E-post:  dk-oslo@nmlk.no

Link til Facebookgruppe

Østfold:

Andreas Hervik
Ebbesensgt 4
1636 Gml. Fredrikstad
Tlf: 971 33 134
E-post: dk-ostfold@nmlk.no

Link til Facebookgruppe

Asker/Bærum:

Henriette Seyffarth
L. P. Wettres vei 50 B
1392 Vettre
Tlf.: 97 73 18 48

E-post: dk-ask-ber@nmlk.no

Link til Facebookgruppe

Buskerud/Vestfold:

Emilie Brynjulfsen                                                                Spireaveien 12A                                                                                  0580 Oslo                                                                                                  Tlf. 918 91 939                                                                                         dk-busk-vest@nmlk.no

Link til Facebokgruppe

Hedmark:

Finn Arne Tellesholmen
Konglebækvegen 48
2270 Flisa
Tlf: 911 72 960
E-post: dk-hedmark@nmlk.no
Link til Facebokgruppe

Oppland:

Tor Suleng
2647 SØR-FRON
Tlf: 61 29 85 92 / 917 12 118
E-post: dk-oppland@nmlk.no
Link til Facebokgruppe

Telemark/Agder:

Marianne Höglund
Rosslandsveien 200, 4934 Nes-Verk
Tlf.: 91 31 13 53
E-mail.:dk-tele-agder@nmlk.no

 Link til Facebokgruppe

Vest-Norge:

Jarl Vidar Andersen
Austre Steinvikåsen 12
5251 Søreidgrend
Tlf: 957 25 238 / 55 19 45 50
E-post:dk-vest@nmlk.no

Trøndelag:

Benth Roger Haugan
Ydstinesveien 6A
7514 Stjørdal
Tlf: 92 63 11 33
E-mail: dk-trondelag@nmlk.no

Nordland:

Vidar Stormo
Toppen 1
8079 Bodø
Tlf: 92643800
E-post: dk-nordland@nmlk.no

Link til Facebookgruppe

Troms/Finnmark :

Heidi Skøyen Johansen
Hans Nilsensvei 28B
9020 Tromsdalen
Tlf: 474 56 547
E-post: dk-troms-finm@nmlk.no

Link til Facebookgruppe

SØK