NORSK MÜNSTERLÄNDERKLUBB siden 1972

DK-ene er NMLK`s representanter ute i distriktene. De er også bindeleddet mellom medlemmene i distriktet. Sentrale oppgaver er å tilrettelegge for, koordinere og eventuelt arrangere aktiviteter for medlemmene i klubben, gjerne i samarbeid med lokale/ regionale klubber eller lokale jeger og fiskeforeninger. DK-ene kan på selvstendig grunnlag planlegge og gjennomføre aktiviteter, men til syvende og sist er de avhengig av innspill og dialog med medlemmene i distriktet. Hvilke type aktiviteter ønsker du? Brukt på den rette måten kan DK være den koordinatoren som skal til for at lokale treningsgrupper blir noe av. Alle aktiviteter som gjennomføres i regi av NMLK (DK og sentralt) publiseres på aktivitetslisten som du finner på WEB siden, samt i Fuglehunden.

NMLK har følgende distriktskontakter:

Asker/Bærum:

Henriette Seyffarth
L. P. Wettres vei 50 B
1392 Vettre
Tlf.: 97 73 18 48
E-post: dk-ask-ber@nmlk.no

Link til Facebookgruppe

Buskerud/Vestfold:

Emilie Brynjulfsen
Spireaveien 12A, 0580 Oslo
Tlf. 918 91 939
dk-busk-vest@nmlk.no

Link til Facebokgruppe

Finnmark:

Monica Bohinen
Damsveien 7, 9800 Vadsø
Tlf 958 78 808
E-post: dk-finm@nmlk.no

Link til Facebookgruppe

Hedmark:

Finn Arne Tellesholmen
Konglebækvegen 48
2270 Flisa
Tlf: 911 72 960
E-post: dk-hedmark@nmlk.no

Link til Facebokgruppe

Nordland:

Kristine Lia
Johan Scharffenbergs vei 75 c, 0694 Oslo
Tlf: 41 6 241 95
E-post: dk-nordland@nmlk.no

Link til Facebookgruppe

Oppland:

Ragnhild Anseth
Kjerringdokka 4, 2640 Vinstra
Tlf: 41 62 6 033
E-post: dk-oppland@nmlk.no

Link til Facebokgruppe

Oslo og Omegn:

Jan Teigen
Alunsjøveien 47
0957 Oslo
Tlf.: 991 08 224
E-post:  dk-oslo@nmlk.no

Link til Facebookgruppe

Telemark/Agder:

Marianne Höglund
Rosslandsveien 200, 4934 Nes-Verk
Tlf.: 91 31 13 53
E-mail.:dk-tele-agder@nmlk.no

Link til Facebokgruppe

Troms:

Heidi Skøyen Johansen
Hans Nilsensvei 28B
9020 Tromsdalen
Tlf: 474 56 547
E-post: dk-troms@nmlk.no

Link til Facebookgruppe

Trøndelag:

Benth Roger Haugan
Ydstinesveien 6A
7514 Stjørdal
Tlf: 92 63 11 33
E-post: dk-trondelag@nmlk.no

Link til Facebookgruppe

Vest-Norge:

Daniel Kvammen
Hellestadvegen 117
5258 Blomsterdalen
Mob 93272603
E-post: dk-vest@nmlk.no

Link til Facebookgruppe

Østfold:

Andreas Hervik
Ebbesensgt 4
1636 Gml. Fredrikstad
Tlf: 971 33 134
E-post: dk-ostfold@nmlk.no

Link til Facebookgruppe

 

 

 

 

SØK