DK-ene er NMLK`s representanter ute i distriktene. De er også bindeleddet mellom medlemmene i distriktet. Sentrale oppgaver er å tilrettelegge for, koordinere og eventuelt arrangere aktiviteter for medlemmene i klubben, gjerne i samarbeid med lokale/ regionale klubber eller lokale jeger og fiskeforeninger. DK-ene kan på selvstendig grunnlag planlegge og gjennomføre aktiviteter, men til syvende og sist er de avhengig av innspill og dialog med medlemmene i distriktet. Hvilke type aktiviteter ønsker du? Brukt på den rette måten kan DK være den koordinatoren som skal til for at lokale treningsgrupper blir noe av. Alle aktiviteter som gjennomføres i regi av NMLK (DK og sentralt) publiseres på aktivitetslisten som du finner på WEB siden, samt i Fuglehunden.

NMLK har følgende distriktskontakter:

Oslo og Omegn:

Jan Teigen
Alunsjøveien 47
0957 Oslo
Tlf.: 991 08 224
E-post: janteig@gmail.com

Link til Facebookgruppe

Østfold:

Andreas Hervik
Ebbesensgt 4
1636 Gml. Fredrikstad
Tlf: 971 33 134
E-post: andreas.hervik@nen.no

Link til Facebookgruppe

Asker/Bærum:

Henriette Seyffarth
L. P. Wettres vei 50 B
1392 Vettre
Tlf.: 97 73 18 48

Martin Degen
Skytterhusveien 2 B
1349 Rykkinn
Tlf. 48 40 33 71
E-post: martin.degen74@gmail.com

Buskerud/Vestfold:

Eva Kulstadvik
Austadgangen 3
3044 Drammen
Tlf.: 408 79 628
E-post:  eva-ku@online.no
Link til Facebokgruppe

Hedmark:

Finn Arne Tellefsholmen
Konglebækvegen 48
2270 Flisa
Tlf: 911 72 960
E-post: fatellesholmen@hotmail.com
Link til Facebokgruppe

Oppland:

Tor Suleng
2647 SØR-FRON
Tlf: 61 29 85 92 / 917 12 118
E-post: tosule@online.no
Link til Facebokgruppe

Telemark/Agder:

Marianne Höglund
Rosslandsveien 200, 4934 Nes-Verk
Tlf.: 91 31 13 53
E-mail.:marianne_rosseland@hotmail.com

 Link til Facebokgruppe

Vest-Norge:

Jarl Vidar Andersen
Austre Steinvikåsen 12
5251 Søreidgrend
Tlf: 957 25 238 / 55 19 45 50
E-post: jan@industrikran.no

Trøndelag:

Benth Roger Haugan
Ydstinesveien 6A
7514 Stjørdal
Tlf: 92 63 11 33
E-mail: haugan.benth@gmail.com

Nordland:

Vidar Stormo
Toppen 1
8079 Bodø
Tlf: 92643800
E-post: stormovidar@gmail.com

Link til Facebookgruppe

Troms/Finnmark :

Heidi Skøyen Johansen
Hans Nilsensvei 28B
9020 Tromsdalen
Tlf: 474 56 547
E-post: hskoyen@yahoo.no

SØK

Sidekart

Alle sider

STØRRE SKRIFT - WINDOWS

Bruk tastaturet - Hold nede ctrl kanppen samtidig som du klikker på + (pluss) knappen.

For å gjøre teksten mindre bruker du ctrl kanppen og – (minus) knappen

STØRRE SKRIFT - MAC

Bruk tastaturet - Hold nede CMD kanppen samtidig som du klikker på + (pluss) knappen.

For å gjøre teksten mindre bruker du cmd kanppen og – (minus) knappen