NORSK MÜNSTERLÄNDERKLUBB siden 1972

Norsk Münsterländerklubb er en del av flere organisasjoner. Deriblant Fuglehundklubbenes Forbund (FKF) som er en sammenslutning av norske rase- og lokale fuglehundklubber. Formålet med FKF er å fremme interessen for fuglehunder og bidra til utvikling av gode jakthunder.

Klubben er også med i Norsk Kennel Klub (NKK). Det er en norsk organisasjon for hundeeiere. NKK har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og utviklingen av den enkelte hunderase.

FKF og NKK publiserte 20. mars 2024 en uttalelse der de informerer om sitt felles mål om å fremme et godt miljø for aktiviteter med fuglehund.

Uttalelsene kan du lese om her: 

Organisert aktivitet med hund sikrer god dyrevelferd – Fuglehundklubbenes Forbund

Organisert aktivitet med hund sikrer god dyrevelferd – NKK

Videre kan man lese artikler på FKF og NKK:

Hvorfor jakter vi med fuglehund? – Fuglehundklubbenes Forbund

Jaktprøver skal sikre gode stående fuglehunder – Fuglehundklubbenes Forbund

Fuglehunden er skapt for jobben – Fuglehundklubbenes Forbund

Jakt med fuglehund – NKK

 

SØK