NORSK MÜNSTERLÄNDERKLUBB siden 1972

Andre annonser - Grosser

Kriterier for å annonsere kull på siden
Annonsene på godkjent kull sendes avlsrådet avlgr@nmlk.no

Valper:

Oppdretter

Tispe

Hannhund

Fødselsdato

 
     

Parrede:

Oppdretter

Tispe

Hannhund

Forventet fødselsdato

 
    
     

Kommende parringer

Oppdretter

Tispe

Hannhund

Forventet parring

 
     

SØK