Andre annonser - Grosser

Kriterier for å annonsere kull på siden
Annonsene på godkjent kull sendes avlsrådet avlgr@nmlk.no

Valper:

Oppdretter

Tispe

Hannhund

Fødselsdato

 
     

Parrede:

Oppdretter

Tispe

Hannhund

Forventet fødselsdato

 
    
     

Kommende parringer

Oppdretter

Tispe

Hannhund

Forventet parring

 
     

SØK

Sidekart

Alle sider

STØRRE SKRIFT - WINDOWS

Bruk tastaturet - Hold nede ctrl kanppen samtidig som du klikker på + (pluss) knappen.

For å gjøre teksten mindre bruker du ctrl kanppen og – (minus) knappen

STØRRE SKRIFT - MAC

Bruk tastaturet - Hold nede CMD kanppen samtidig som du klikker på + (pluss) knappen.

For å gjøre teksten mindre bruker du cmd kanppen og – (minus) knappen