NORSK MÜNSTERLÄNDERKLUBB siden 1972

Leder:
Petter Thams
Høyenhallveien 10, 1446 Drøbak
Tlf: 91 16 58 44

Martin Degen,
Reistadlia 29, 3425 Reistad
Tlf: 48 40 33 71

Tina Willshire Clausen,
Råstadveien 173, 3239 Sandefjord
Tlf: 97 47 72 73

E-post til hele rådet: jakt@nmlk.no

 

SØK