NORSK MÜNSTERLÄNDERKLUBB siden 1972

Norsk Münsterländer klubb ble stiftet 22. november 1972 og har per januar 2024 ca 630 medlemmer. NMLK er en landsdekkende klubb som har som formål å fremme de to Münsterländerrasene. Vi er en aktiv og sosial klubb med mange engasjerte medlemmer og en rekke aktiviteter og arrangementer gjennom året. Klubben har de siste årene arbeidet aktivt for å utdanne dommere og kompetente instruktører fra egne rekker, noe som har bidradd betydelig til å øke kvaliteten på våre tilbud.

Münsterländeren ble innført til Norge i begynnelsen på 1960 tallet. De første årene var det primært kleiner münster-ländere som ble tatt inn, og det er først etter dette at rasen har fått utbredelse som jakthund i Norge. Rasen er blitt ganske populær i Norge, og vi arbeider fortsatt bevisst med å fremme det jaktlige, og å oppnå anerkjennelse for rasens egenskaper og særpreg.

Siden midten på 80-tallet begynte enkelte også å ta inn grosser Münsterländere, og de siste årene har også flere individer av denne rasen gjort seg bemerket på både lavlands-, skogsfugl- og høyfjellsprøver.

SØK