Utsillingsrådet

E-post til hele rådet: utstill@nmlk.no

Leder:
Espen Rokne
Brinken 5, 7656 Verdal
Tlf: 98 04 57 39

Hanne Merethe Buerengen Haugan
Ydstinesveien 6, 7514 Stjørdal

Edvard Rustad
Evjebakken 7, 2625 Fåberg

SØK

Sidekart

Alle sider

STØRRE SKRIFT - WINDOWS

Bruk tastaturet - Hold nede ctrl kanppen samtidig som du klikker på + (pluss) knappen.

For å gjøre teksten mindre bruker du ctrl kanppen og – (minus) knappen

STØRRE SKRIFT - MAC

Bruk tastaturet - Hold nede CMD kanppen samtidig som du klikker på + (pluss) knappen.

For å gjøre teksten mindre bruker du cmd kanppen og – (minus) knappen