NORSK MÜNSTERLÄNDERKLUBB siden 1972

Kontaktinformasjon:

E-post til hele rådet: avlgr@nmlk.no

Leder: Monica Johansen, Skarsteinsveien 278, 8480 Andenes, Tlf: 95 99 33 98                                                                

Valpeformidler. Karina Tesaker, Husåsvegen 261, 2164 Skogbygda, Tlf: 40 040 15 51
Forespørsler sendes til valp@nmlk.no

Utenlandskontakt: Audun Tornes, Konglefaret 22, 3021 Drammen, Tlf: 99 51 09 51

Jaktprøve- og utstillingskritikker:

Per post: Audun Tornes, Konglefaret 22, 3021 Drammen

E-mail: kritikker@nmlk.no

Dokumenter:

Etiske grunnregler for avl og oppdrett

Regler for registrering av hund

Avlsplan Grosser 2017-2027
Avlskriterier Grosser 2017-2027
RAS-Grosser 2014
Rasekompendium

Ønsker du å kjøpe en Münsterländer valp? Viktig informasjon fra avlsrådene!

Skjemaer:

Søknad om godkjenning avlshund

Søknad om godkjenning av parring

SØK