NORSK MÜNSTERLÄNDERKLUBB siden 1972

Mandat angående allsidig bruk er flyttet over til avlsrådene, avlklm/avlgrm og ivaretas av disse

Bruk av støtende hund på klovviltjakt

 

Hårvilt kontakt

International münsterländer prøve

Tyske prøver og prestasjons utmerkelser

SØK