Norsk Münsterländerklubb

Org nr     :    996 275 132
Konto nr :   7877.08.82094
Jakt          :   5010.05.46350
Utstill      :   1503.20.73597
Vipps      :   12793
E-post   :   sekretariat@nmlk.no

Styret

E-post til hele styret: styret@nmlk.no

LEDER:

Mats-Jacob Bjerke,
Johan Christies Gate 19 A, 3723 Skien
Tlf 94 24 31 71
E-mail: leder@nmlk.no

NESTLEDER:
Harald Bruflot
Øvre Gjellumvei 16 C, 1389 Heggedal
Tlf: 90 11 25 92

STYREMEDLEMMER:
Jan Teigen
Alunsjøveien 47, 0957 Oslo
Tlf.: 991 08 224

John Petter Gundersen
VARAMEDLEMMER:

Kristin Ruud Alvseike

Kirsti Danielsen

 

Avlsråd grosser:

E-post til hele rådet: avlgr@nmlk.no

Leder:
Bjørn E. Larsen
Postvegen 197, 6040 Vigra
Tlf.: 41 43 80 07

Frode Sørbø
Bogafjellbakken 140
4324 Sandnes
Tlf: 91 57 45 60
Utenlandskontakt

Erik Myrum
Kokkelhølvegen 12, 2682 Lalm
Tlf: 61 23 20 37
Valpeformidler

For mer info, se avlrådets egne side

Jaktrådet:

E-post til hele rådet: jakt@nmlk.no

Leder:

Christian Bakke
Glasrudskogen 116, 3535 Krøderen
Tlf: 92 05 06 54

Lars Bjørge Thorsen
Lilleborgeveien 27, 1657 Torp
Tel: 90 09 44 13

Per Anders Thorsen
Bruseberget 4, 1738 Borgenhaugen
Tlf: 95 08 13 44

 

For mer info, se jaktrådets egne side


Administrasjon

SEKRETARIAT:

sekretariat@nmlk.no

KASSERER:
Frode Haugli
Yksetvegen 60, 2388 Brummundal
Tlf.: 47 25 95 83
E-mail.: kasserer@nmlk.no

MATERIALFORVALTER:
Ledig stilling

WEBANSVARLIG:

Christian Bakke                                                                                                                        Glasrudskogen 116, 3535 Krøderen                                                                                                              E-mail: web@nmlk.no

NMLK-REDAKSJONEN FUGLEHUNDEN:
Kirsti Danielsen
Breidablikkveien 10, 3133 Duken
Tlf.: 97 18 90 73
E-mail: red.fuglh@nmlk.no

 

Avlsråd kleiner:

E-post til hele rådet: avlkl@nmlk.no

Leder:

Andreas Hervig
Ebbesens Gate 4, 1636  Gamle Fredrikstad
Tlf: 97 13 31 34
 

Siv Nesheim                                                                                                                                          Grungedal 76, 3895 Edland                                                                                                                        Tlf.: 97 53 24 92

Anita Dreng
Högebo Svarvartorpet SE-362 94 Tingsryd
Tlf: 41 40 07 17
 

Thea Thingelstad Eeg
Korvetten 4, 3038 Drammen
Tlf.: 48 20 46 18
Valpeformidler. Forespørsler sendes til valp@nmlk.no

Jaktprøve- og utstillingskritikker. E-mail: kritikker@nmlk.no
Pr. post: Siv Nesheim Bygdevegen 12, 3895 Edland

For mer info, se avlrådets egne side

Utstillingsrådet:

E-post til hele rådet: utstill@nmlk.no

Leder:
Espen Rokne
Brinken 5, 7656 Verdal
Tlf: 98 04 57 39

Hanne Merethe Buerengen Haugan
Ydstinesveien 6, 7514 Stjørdal

Edvard Rustad
Evjebakken 7, 2625 Fåberg

For mer info, se utstillingsrådets egne side

 

SØK

Sidekart

Alle sider

STØRRE SKRIFT - WINDOWS

Bruk tastaturet - Hold nede ctrl kanppen samtidig som du klikker på + (pluss) knappen.

For å gjøre teksten mindre bruker du ctrl kanppen og – (minus) knappen

STØRRE SKRIFT - MAC

Bruk tastaturet - Hold nede CMD kanppen samtidig som du klikker på + (pluss) knappen.

For å gjøre teksten mindre bruker du cmd kanppen og – (minus) knappen