Norsk Münsterländerklubb

Org nr     :    996 275 132
Konto nr :   7877.08.82094
Jakt          :   5010.05.46350
Utstill      :   1503.20.73597
Vipps      :   12793
E-post   :   sekretariat@nmlk.no

Styret

E-post til hele styret: styret@nmlk.no

LEDER:
Kristin Ruud Alvseike
Skogkanten 15, 1410 KOLBOTN
Tlf.: 99 57 19 58
E-mail.: leder@nmlk.no

Skogkanten 15, 1410 Kolbotn
Tlf: 99 57 19 58
                  

NESTLEDER:
Harald Bruflot
Øvre Gjellumvei 16 C, 1389 Heggedal
Tlf: 90 11 25 92

STYREMEDLEMMER:
Jan Teigen
Alunsjøveien 47, 0957 Oslo
Tlf.: 991 08 224

John Petter Gundersen


VARAMEDLEMMER:
Stig Hovland
Kirsti Danielsen

 

Avlsråd grosser:

E-post til hele rådet: avlgr@nmlk.no

Erik Myrum
Kokkelhølvegen 12, 2682 Lalm
Tlf: 90 73 93 35
Valpeformidler

Frode Sørbø
Bogafjellbakken 140
4324 Sandnes
Tlf: 91 57 45 60
Utenlandskontakt

For mer info, se avlrådets egne side

Jaktrådet:

E-post til hele rådet: jakt@nmlk.no

Leder:

Christian Bakke
Glasrudskogen 116, 3535 Krøderen
Tlf: 92 05 06 54

Lars Bjørge Thorsen
Lilleborgeveien 27, 1657 Torp
Tel: 90 09 44 13

Patrick Hansen
Linjevegen 7, 2005 rælingen 
Tlf: 93 01 71 45

 

For mer info, se jaktrådets egne side

 

Administrasjon

Avlsråd kleiner:

E-post til hele rådet: avlkl@nmlk.no

Leder:

Andreas Hervig
Ebbesens Gate 4, 1636  Gamle Fredrikstad
Tlf: 97 13 31 34
 

Anita Dreng                                                                                                                                                      Högebo Svarvartorpet

SE-362 94 Tingsryd
Tlf: 41 40 07 17
 

Hans Ole Ingulfsvann
Åsavegen 16, 7713 Steinkjer
Tlf.: 92 02 30 90
 

Valpeformidler. Forespørsler sendes til valp@nmlk.no

Jaktprøve- og utstillingskritikker. E-mail: kritikker@nmlk.no
Pr. post: Hans Ole Ingulfsvann
Åsavegen 16, 7713 Steinkjer

For mer info, se avlrådets egne side

Utstillingsrådet:

E-post til hele rådet: utstill@nmlk.no

Leder:
Espen Rokne
Brinken 5, 7656 Verdal
Tlf: 98 04 57 39

Nils Roar Sælthun
Smedhaugen 7, 0754 Oslo
Tlf.: 91 85 99 09

Norman Weisz
Skjoldveien 11A, 0881 Oslo
Tlf.: 90 47 41 94

For mer info, se utstillingsrådets egne side

 

SØK

Sidekart

Alle sider

STØRRE SKRIFT - WINDOWS

Bruk tastaturet - Hold nede ctrl kanppen samtidig som du klikker på + (pluss) knappen.

For å gjøre teksten mindre bruker du ctrl kanppen og – (minus) knappen

STØRRE SKRIFT - MAC

Bruk tastaturet - Hold nede CMD kanppen samtidig som du klikker på + (pluss) knappen.

For å gjøre teksten mindre bruker du cmd kanppen og – (minus) knappen