NORSK MÜNSTERLÄNDERKLUBB siden 1972

ÅRSMØTE

Norsk Münsterländer Klubb innkaller til årsmøte for 2012
Sted: Mortens Kro, 2.etg. Adresse: Riksvei 22, Gjelleråsen,1481 Hagan,www.mortenskro.no
Tid: Mandag 4.mars 2013 – kl 18.30

Forslag på saker som ønskes tatt opp i årsmøtet må være sendt styret innen 28.01.2013.
Forslagene sendes: Reidar Folland e-mail: rfolland@online.no eller pr. post:Trygve Strømbergsvei 6C, 1263 Oslo.
Kopi til Ove Myhre e-post munster@online.no

Forslag på kandidater til valg sendes valgkomiteen innen 31.01.2013.
Valgkomiteens medlemmer:
Harald Bruflot, Øvre Gjellumvei 16 C, 1389 Heggedal
Tlf.: 90 11 25 92 E-mail: harald.bruflot@ifs.no
Astrid Ellefsen, Hetland, 5582 Ølensvåg
Tlf.: 95 97 33 05 E-mail: astrid.ellefsen@gmail.com
Atle Johannesen, Konvallvn 17, 1911 Flateby
Tlf: 951 62 290 E-mail: atj@live.no
Carl-Fredrik Grünert (vara), Kongsskogen 56, 1385 Asker
Tlf.: 92 23 38 65 E-mail: cfgrunert@gmail.com

Dagsorden:
·         Godkjenning av innkalling og dagsorden
·         Konstituering. Valg av møteleder, referent, 2 representanter til å underskrive
          Protokollen og tellekorps
·         Godkjennelse av fullmakter
·         Årsberetninger for 2012
·         Regnskap for 2012
·         Budsjett for 2012
·         Innkomne forslag
·         Valg
·         Utdeling gullmerke

Årsmøtepapirene legges ut i papirformat en time før møtet starter. Ved henvendelse til kasserer/sekretær Reidar Folland kan de sendes pr.mail eller vanlig post. Papirene er tilgjengelige 2 uker før dato for årsmøte.

Etter årsmøtet blir det medlemsmøte med blant annet premiering av årets hunder 2012, informasjon om aktiviteter i 2013, samt andre aktuelle saker.

Benytt anledningen til å ta opp saker som opptar deg.

Styret håper på godt fremmøte, en aktiv generalforsamling og at mange vil benytte anledningen til å møte de nye tillitsvalgte.

Det blir enkel bevertning.

Vel møtt!

Ski, 25.10.2012
Ove Myhre
på vegne av styret i Norsk Münsterländer Klubb

SØK