NORSK MÜNSTERLÄNDERKLUBB siden 1972

Referat fra styremøte i Norsk Münsterländer Klubb

Dato: 24.10.12
Tid: 18.30 ? 21.00

Til stede: Ove Myhre, Birte Wold Myhre, Reidar Folland, Terje Leidland, Finn Arne Tellesholmen, Andree Dahlen, Ernst Evensen, Eva Kulstadvik, Berit Brusletto, Ingvild Heier, Inger Lise Ø. Ruud

Referent: Inger Lise Øverby Ruud

 

Saker:

Innkalling til styremøtet: Godkjent.

Ove starter møtet med å presentere den nye kassereren Reidar Folland. Han har vært medlem av klubben siden 1988 og har vært med i styret i NMLK tidlig på 90-tallet.

Info v/Reidar Folland, kasserer: Reidar forteller om formaliteter vedr Brønnøysundregisteret. De personer som står registrert som leder, nestleder og styremedlemmer av NMLK hos Brønnøysund, er ikke lenger styremedlemmer. Reidar har utarbeidet et skriv som skal sendes til Brønnøysund og hvor alle medlemmene i styret nå har skrevet sine fødsel og personnummer, slik at vi blir registrert riktig. Reidar har for tiden ikke dispensasjon til NMLK sine konti, men dette holder han på å rydde opp i.

Reidar informerer også om at nye medlemmer av klubben bør melde seg inn direkte via NKK sine sider, og betale med kort. Da blir de registrert i løpet av 2-3 dager. Dette er mye enklere enn at vi skal gjøre det for dem. Da tar ting mye lengre tid.

Det ble også snakket om de forskjellige kontoene som NMLK har, og at disse skal gjøres opp 01.01 hvert år, slik at det ikke blir noen form for problemer ved utskiftning av medlemmer i de forskjellige rådene.

Årsmøtet: Dato for årsmøtet blir 4.mars 2013 og holdes på Mortens Kro på Gjelleråsen kl. 18:30. Styret møter kl. 17:30. Birte bestiller lokalet. Birte tar seg også av å legge ut innkallingen på websiden og kontakter Bjørn Larsen ang FH. De forskjellige årsberetningene skrives av de forskjellige rådene. Alle papirer skal være Reidar i hende innen 30. januar 2013.

Jaktrådet v/Eva: NM skog og Stangeprøven ble et flott arrangement. Godt vær og flotte prestasjoner. Alle fikk plass. Litt problemer med dommere, men dette ordnet seg til slutt. Eva roset alle medlemmene i NM komiteen for flott innsats. På grunn av NM lotteriet ble overskuddet på ca 30.000. Finn Arne Tellesholmen fikk en flott vinflaske for sin innsats med lotteriet. Han var den personen som solgte mest av alle, og dette var for ca 10.000 kr.

 

På høstsamlingen fjell deltok over 20 hunder. Det var 3 instruktører fra klubben der. Alle var fornøyde og det var god stemning.

 

Klubbmesterskap Lavland, Tjølling. Der skal Bjørn Larsen, Pål Berge, Astrid Ellefsen, Vidar Engeset være instruktører, Eva Kulstadvik stepper inn hvis behov. Carl Fredrik Grünert er forhindret fra å møte. Det er observert mye fugl i terrenget.

 

Neste års aktivitetsliste:

Dressurkurs i Drammensområdet, vet ikke helt når det starter

Dressurkurs i Asker, tidspunkt ikke bestemt

Feb/Mars vintersamling, tid og sted ikke bestemt ennå.

Bjørn Larsen holder kurs på Holleia. Tid ikke bestemt.

2. juni Brevigprøven.

DK Oslo arrangerer trening på Tyritun

Dyltasamlingen heter nå Ervalla. Forslag til dato er 16-18 aug. Mulig man skal slå sammen med NVK.

Høstsamlingen blir mest sannsynlig på Vaset 24-25 aug.

Stangeprøven 28-29 sept, eller helga før.

Lavlandssamlingen mest sannsynlig i okt-nov.

Eva tok opp forslagene som er kommet opp til endringer i jaktprøveregelverket. Vi diskuterte forskjellige synspunkter på dette og ble enige om at Eva svarer på vegne av NMLK. Fristen er i slutten av november, begynnelsen av desember.

Avslråd Grosser: Elisabeth Larsen ønsker å delta på Avlsrådkurs på Sørmarka den 26-27 januar. Dette synes styret er en utmerket ide og støtter dette fullt ut. Hun får kurset dekket av NMLK. Kursavgiten er på 1995,-

 

Avlsrådet Grosser har laget rasekompendium for Dommerkonferansen 2013. Venter nå på godkjenning av Standardkomiteen hos NKK.

Eva spurte avlsrådet Grosser om det ville komme en B-liste på Grosser, sånn som Kleiner har. På dette spørsmålet svarte Ernst at han trodde dette ville skje, men kunne ikke si noe 100 %.

Avlsrådet Grosser planlegger avlsgranskning om et ½ års tid.

Avlsrådet Kleiner: Birte informerte om at avlsrådet kleiner mangler et medlem pga sykdom. Pga av dette så henger de langt etter med å publisere kritikker. Hun fortalte også at det nå har blitt flere godkjente hunder. Tor Suleng har tatt på seg ansvaret med å få publisert kritikkene i Oddrun sitt fravær.

Det har kommet inn 2 forespørsler om parringer og disse har blitt godkjent. Dette gjelder Bergtuns B-Frøya og Lokkebergets Giggs, og Bergtuns Cleopatra og A-Nikko. Det har også kommet en forespørsel om parring for Hyltebäckens Kandis og en dansk hannhund.

Når det gjelder Dommerkonferansen 26-27 januar 2013, har Birte vært på møte med Breton klubben. Teknisk arrangør for konferansen blir Breton klubben, og de er i godt driv. Rica Hotel Gardermoen er bestilt. Man får økonomisk støtte til konferansen fra NKK. Det vil bli invitert ca 30 dommere. Avlsrådet kleiner har også blitt ferdig med sitt rasekompendium og dette skal nå godkjennes av Standardkomiteen hos NKK. Birte fortalte litt om hvordan man har tenkt trykkingen av disse kompendiene, og hvis vi er heldige får vi trykkingen betalt av NKK, hvis ikke kopierer vi selv og stifter øverst i venstre hjørne. Kostnadene for å trykke mange eksemplarer selv blir for kostbart på dette års budsjett.

 

Avlsrådet Kleiner har mottatt en sak fra avlsrådet SVK på feilfargede kleiner valper. Det har kommet 2 valper som er hvite, og disse er registrert som kleiner valper. Det er foretatt DNA analyse hvor man stadfester at mor og far er kleiner münsterländere. Vi fikk se bilder.

Utstillingsrådet: Hadde ingen spesielle saker denne gangen.

Innkommen post: Vi snakket litt om eliteklasse apport, og dette er NMLK enig i, og Ove sender svar på dette.

FKF har sendt ut et høringsskriv ang dispensasjon fra båndtvangen. NMLK er enig i at det kan gis dispensasjon om våren, men at man skal være restriktive i forhold til dette på høsten. Dette i forhold til klekking osv.

Eventuelt: Jubileumsboka er utsatt. Det kom opp synspunkter på at det er litt lite ?stoff? i den, og veldig mye resultater av gode hunder. Dette er veldig bra at er med, men i forhold til resten av det som er i boka, så ble det litt mye. Vi ønsker et innlegg om apport fra Roar Hansen, og kanskje et innlegg fra Pål Berge om hans vei til å bli jaktprøvedommer. Birte ble spurt om hun kunne tenke seg å skrive et innlegg om sin vei til ferdig eksteriørdommer. Irmüns kennel har levert et innlegg til Ernst.

Den foreløpige aktivitetslisten blir publisert på websiden. Eva tar seg av dette.

 

Det har kommet inn en henvendelse om omplassering av hannhund. Vi mener at dette bør legges ut på websiden vår, slik at interessenter kan ta kontakt med rette vedkommende.

Birte tok opp dette med en kontrakt på Web redaktøren vår. Dette ble nedstemt. Hun kan få et honorar, men leder mener at dette ikke skal utbetales før i 2014, da hun har fungert i 1 år. Hun har kun fungert nå i 1 måned.

Styret ble spurt om vi var enige om å gå ut å spise en middag på klubbens regning før jul. Her var det da tenkt å invitere noen andre personer utover styret som har hjulpet til for klubben i løpet av året. Dette gjelder da personer som virkelig har stått på. Dette stiller styret seg positive til, og Ove får i oppgave å bestille bord. Han kommer da tilbake til tid og sted.

Nytt styremøte blir 30. januar 2013 hjemme hos Birte og Ove kl. 18:30.

SØK