Gratulerer Ernst Evensen med NMLK sitt gullmerke

Det er ikke alle forunt å få tildelt NMLK sitt gullmerke. Det er en utmerkelse som gis de personer som har utmerket seg gjennom sitt arbeid i og for klubben. Med tanke på at klubben har så mange dedikerte personer som brenner for klubben og med det bidrar til aktiviteter, er det ikke lett å få denne utmerkelsen.

Ernst Evensen er ingen hvem som helst i klubben vår, han har vært klubbens store støttespiller i veldig mange år. Som ny person i klubben så jeg tidlig at han er en person som man hører mye om, men som aldri gjør noe ut av sin egen person. Ernst besitter en faglig tyngde og en trygghet i det arbeidet han gjør for klubben.

Ernst Evensen har vært medlem i Norsk Münsterländer klubb siden han fikk sin første Grosser Münsterländer og har vært og er en meget god ambassadør for klubben som har fokus på begge rasene. Han er ivrig og engasjert i klubben og har hatt flere verv gjennom sin medlemstid. Han har bl.a. vært klubbkasserer og sekretær flere ganger. I dag er han klubbens sekretær samt medlem av Grosser Münsterländer avlsråd et verv han har hatt i flere år. Ernst sitt arbeid med klubbens sommersamling har hatt stor betydning for klubben med tanke på nye medlemmer, økonomi, samle klubben på tvers av aktiviteter. Flere ganger har han hatt sentrale roller i dette arrangementet, som er klubbes største enkeltarrangement. Det faste innslaget med natursti for familie og barn var Ernst sentral med å dra i gang. Han har vært ansvarlig for denne aktiviteten gjennom flere år.

I 2012 var han med i VM-komiteen og sterkt involvert i at det arrangementet ble så vellykket. Han har vært redaktør i bladet Fuglehunden. Han har i tillegg vært den første WEB redaktøren for Fuglehunden sine WEB sider. Han var med på, og hadde en sentral rolle i å få Fuglehunden på nett og etablere de første WEB sidene til bladet. Fuglehundens WEB sider var en viktig strategisk satsing for bladet og som redaktør i den første perioden var det mye arbeid som falt på Ernst for å publisere relevant og interessant stoff for leserne. I forbindelse med klubbens 45år jubileum var han redaktør for jubileumsboken og bidra sammen med Eva Kulstadvik for at boken skulle bli så bra som den ble. Dette krevde mye tid og stort engasjement. Ernst har vært medarrangør og leder for en rekke apportprøver de siste 10 år. Han har nå også overtatt ansvaret for NMLK´s apportprøvekurs og er prøveleder på Åstjern i 2016.

Han jobber med å sertifisere seg som apportprøvedommer, noe klubben kommer til å få stor glede av. Ernst var også sterkt medvirkende til at NMLK begynte med høstsamlinger på Vadsetdansen, da Ernst hadde hytte i området og kjente terrengene, og vi har også hatt hytta som base for et av partiene et par ganger. Ernst har alltid stilt villig opp når han har blitt spurt om å bidra til klubbens forskjellige aktiviteter. Han stiller alltid opp med godt humør og engasjement. Ernst har vært og er en viktig bakgrunnsspiller i klubben. Han har vært en vital medspiller til å få klubben til å fungerer over veldig mange år, bl.a. ved at han alltid fremmer Grosser og Kleiner med samme tyngde. Uten medlemmer som Ernst som jobber i kulissene kunne ikke Norsk Münsterländer klubb har vokst til den klubben den er i dag.

Som leder ønsker jeg å rette en stor takk til Ernst Evensen for den jobben han gjør sammen med alle de andre i klubben, noe vi setter utrolig stor pris på – tusen takk!

 

Fra før har disse fått tildelt Norsk Münsterländers gullmerke:

Odvar Johansen Tore Chr. Røed
Bjørn Larsen Ove Myhre
Vidar Engeset Line Ørmen
Birte Wold Myhre Harald Bruflot
Eva Kulstadvik Inger Johanne Kjorstad
Tor Suleng Ernst Evensen