Skogsfugl trening med felling 21 og 22/9

NMLK arrangerer skogsfugl jakt-trening med mulighet for felling hos Fritzøe Skoger 21 og 22/9. Vi har så langt god respons – men ønsker å sette en tidsfrist: Påmelding innen 15/8. Maksimalt seks hunder med fører pr. dag, dvs. maks 12 hunder over to dager. Alt avhengig av respons og interesse for tilbudet. Vi vil primært forsøke å oppnå jaktbare situasjoner med felling for hunden din. Gjennom dagen vil vi gå som på en skogsfuglprøve, og vi vil forsøke å gi råd i forhold til praktisk skogsfugljakt. Samtidig vil du få råd og tilbakemelding på hvordan føre hund i skog – søk- søksbredde-reviering  osv. Kostnad for jakt pr. hund & fører er om lag Kr. 750,- pr. dag. Det vil bli muligheter for overnatting. Det settes krav til at hunden er sauerein, at hunden har en tilstrekkelig dressur for jakt og at hunden er minimum to år(pluss/minus). Skogsfugljakt er en krevende jaktform og vi ønsker at du og hunden har brynt seg på jakt & trent på lavland eller høyfjell tidligere. For å oppnå best mulig resultat stiller vi med egen skytter/skyttere. Således kan du som fører konsentrere deg om å føre hunden. Forbeholdt medlemmer av NMLK. Aktiviteten er subsidiert av NMLK. Vi vil foretrekke deltagere som er villig til å stille på fuglehundprøve. Kontakt Harald Bruflot eller John-Petter Gundersen for påmelding eller nærmere info.   Harald                              90112592           harald.bruflot@ifsworld.com    John-Petter                     90103351           john-p-g@online.no  

SØK

Sidekart

Alle sider

STØRRE SKRIFT - WINDOWS

Bruk tastaturet - Hold nede ctrl kanppen samtidig som du klikker på + (pluss) knappen.

For å gjøre teksten mindre bruker du ctrl kanppen og – (minus) knappen

STØRRE SKRIFT - MAC

Bruk tastaturet - Hold nede CMD kanppen samtidig som du klikker på + (pluss) knappen.

For å gjøre teksten mindre bruker du cmd kanppen og – (minus) knappen