Nytt år nytt styre

Nytt år nytt styre

Det som er like sikkert som at en Münsterländer står i stand på Fagerhøyprøven, er at NMLK har sitt årsmøte 1. Mars hvert år. Årsmøte er utrolig viktig for klubben fremtid. Det er derfor det viktig at alle klubbens medlemmer er med å bidrar til å stemme frem/ned saker som de er opptatt av. De skal også stemme frem sine representanter for de enkelte vervene. I år var våre medlemmer veldig aktive med å sende fullmakter og dette er veldig bra og det takker vi veldig for.

Etter årsmøte og på veien hjem, reflekterte jeg over at det var så mange forhåndsstemmer. Det er ikke noe galt i dette med forhåndsstemmer, men kan vi være sikre på at den enkelte medlem faktisk stemmer slik de ønsker?

Alle skal med

Det er alltid koselig å være på Morten’s kro, men for en landsdekkende klubb som vi er, gir det oss en utfordring med tanke på å få med alle medlemmene til å stemme frem det de er opptatt av. Har full forståelse for de med lang kjørevei ikke deltar på årsmøte, men kan vi som klubb gjøre noe med dette?

Personlig tror jeg at vi kan sørge for at flere av våre medlemmer kan delta på årsmøte gjennom teknologi. Da vil vi kunne få med de som ikke har muligheten til å reise til Oslo. For klubben er det viktig at alle medlemmer som vil bidra til et årsmøte, gis muligheten til å delta, fremfor å sende fullmakter. Som jeg har skrevet tidligere, er det ikke noe galt i å sende fra seg en fullmakt om man ikke kan stille.

Nye styret

I år som i fjor kom det mange medlemmer og jeg syns stemningen var god gjennom hele kvelden. Det er mange saker som skal stemmes for og det er hektisk i de timene som dette pågår. Til slutt skal det stemmes for de ledige vervene og i år var det vervene Leder, nestleder, styremedlem, vara som skulle besettes gjennom valg.

Hvordan de forskjellige vervene ble satt kan du lese om på klubbens hjemmesider (Styret sammensetning for 2017 ser slik ut)

Som jeg sa på årsmøte ønsker jeg å takke Ove Myhre, Ernst Evensen, Siri Weisæth, John Dalen, Birte Myhre (Birte hjalp oss med avlsplanen) for den jobben de har gjort for klubben gjennom deres arbeid i styret. Ønsker også å rette en stor takk til valgkomiteen som har jobbet med å finne kandidater til de forskjellige vervene. Dette arbeidet er krevende til tider og det krever sin mann/kvinne for å gjennomføre dette arbeidet da det kan «blåse litt» gjennom prosessen.

Nye personer i styret

Gjennom valget kom det flere nye ansikter og vi får gjensyn med tidligere medlemmer som har sittet i styret tidligere. Som leder for det nye styret gleder jeg meg til å ta fatt på et nytt år med mange utfordringer.

Inn i styret Ut av styret Verv
Inger Lise Ruud Ove Myhre Nestleder
Tor Danielsen Siri Weisæth Styremedlem
Atle Johannesen Andreas Hervik Avlsråd kleiner (leder av avelsrådet)
Gidske Houge Heidi Wasseng Avlsråd kleiner
Reidar Folland Ernst Evensen (sekretær 2015/2016) Avlsråd kleiner/sekretær
Henriette Seyffarth Anne Olbeck Utstillingsrådet
Hilde Balke Cathrine Berg-Mortensen Utstillingsrådet
Inger Johanne Kjorstad Thomas Hammerstad Vara
Siri Weisæth Trygve Midtgård Vara