Uttak til NM lavland 2018

Hedmark og Oppland fuglehundklubb ønsker velkommen til NM- lag lavland 11. oktober

Norsk Münsterländerklubb ønsker å melde på lag med Kleiner Münsterländere til NM lag lavland. Laget skal bestå av tre hunder, og en reserve.

Dato: torsdag 11. oktober

Konkurransen bedømmes likt som høyfjellspokalen, og der gjelder følgende regler.

Konkurrentenes rekkefølge trekkes ved loddtrekning slik at hunder av forskjellige raser konkurrerer mot hverandre. Hundene gis poeng for jaktlyst, reviering, viltfinnerevne, fuglebehandling. De går ikke ut ved diskvalifiserende regelbrudd, men gis minuspoeng. For hvert lag summeres de poengsummer lagets hunder har fått. Det laget som har flest poeng vinner i klubbkonkurransen. Lavlandsfatet utdeles til den beste hunden på vinnerlaget, forutsatt at denne har brakt fugl for skudd og at det er skutt over den.

Statutter for uttak:

  1. Hundens eier må være medlem i NMLK og hunden må være i norsk eie.
  2. Minimumskrav er at hunden har 1AK på en nordisk fuglehundprøve inneværende eller de to foregående år.
  3. Jaktprøvepremier på lavland går foran premier på høyfjell og skog.
  4. Hunden må dokumentere at den apporterer.
  5. Eier/fører av hunden må selv melde om sitt kandidatur innen en gitt frist, eventuelt senest en uke før påmeldingsfrist for arrangementet.
  6. Det er avlsrådet som tar ut laget, og eventuelt reserve-hunder.
  7. Eier/fører av de uttatte hundene kontaktes straks etter at laget er tatt ut, og disse må gi ett bindende svar om de er villige til å delta.
  8. Dersom det ikke har meldt seg nok kandidater innen fristen kan avlsrådet ta ut de resterende på fritt grunnlag.
  9. Slipprekkefølgen avgjøres ved loddtrekning dersom laget ikke blir enige.

Meld interesse til avlsrådet, mail: avlsrådet innen 7. oktober 2018.
Husk å oppgi evt. resultater som ikke er lagt inn i DogWeb.

Mer informasjon om arrangementet finner du her.