NORSK MÜNSTERLÄNDERKLUBB siden 1972

AVLSKRITERIER GROSSER MÜNSTERLÄNDER 2017 –2027

Tre lister over godkjente avlshunder. Det stilles de samme kravene til hundene på alle tre listene, med unntak av jaktpremiering.

Helse, gemytt og eksteriør er det samme, og de samme kravene gjelder for begge kjønn.

 

Avlsgodkjente u/jaktpremiering:

Helse:

 • HD-røntget med status fri A eller B.
 • Aa-røntget med staus 0
 • Helse og gemytt/adferd uten anmerkning.

 

Eksteriør:

 • Minimum 2 x Very Good UK/AK/BK for to forskjellige dommere.

 

Gemytt:

 • Kritikker fra utstillinger eller jaktprøver må ikke inneholde negative bemerkninger om gemytt.

 

Jaktegenskaper:

 • Hunden må være startet minst 3 ganger på fuglehundprøve eller treningssamling, hvorav en av startene må være en fuglehundprøve. På disse startene må den ha en gjennomsnittskarakter på jaktlyst ikke mindre enn 3. Bedømmelse på treningssamling må være gjort av en autorisert Fase 2instruktør eller en jaktprøvedommer, og det skal benyttes samme kriterier som på en jaktprøve. Det må dokumenteres at hunden tar stand for hønsefugl.

 

 • Eller det må foreligge dokumentasjon fra jaktprøve/felttrening i Norden, samt/eller bestått VJP avslprøve, HZP avslprøve eller Internasjonal Münsterländer prøve variant B (IMP-B) i de land dette gjennomføres.

 

 

Avlsgodkjente m/jaktpremiering:

Helse:

 • HD-røntget med status fri A eller B.
 • Aa-røntget med staus 0
 • Helse og gemytt/adferd uten anmerkning.

 

Eksteriør:

 • Minimum 2 x Very Good UK/AK/BK for to forskjellige dommere.

 

Gemytt:

 • Kritikker fra utstillinger eller jaktprøver må ikke inneholde negative bemerkninger om gemytt.

 

Jaktegenskaper:

 • Hunden må være premiert på fuglehundprøve (skog, lavland eller fjell) i Norge • Eller motsvarende i Norden.
 • Jaktpremie oppnådd i Norden gjelder også for hunder som har oppnådd VGPFullbruksprøve i de land hvor dette gjennomføres.

 

Avlsgodkjent hvor alle krav til jaktpremiering er fjernet

For å øke populasjonen og øke interessen for rasen, ønsker AR å innføre et nytt tiltak i kommende avlsperiode.

Denne listen har de samme grunnkravene i bunn som de andre 2, men alle krav til jaktpremiering er tatt bort.

 

Helse:

 • Hd-røntget med status fri A eller B
 • Aa-røntget med staus 0
 • Helse og gemytt/adferd uten anmerkning

 

 Eksteriør:

Minimum 2xVery Good UK/AK for to forskjellige dommere

 

Gemytt:

Kritikker fra utstillinger må ikke inneholde negative bemerkninger om gemytt

 

 

Øvrig –gjelder samme for alle listene.

Hunden må være id-merket og registrert i NKK

Avlsrådet skal godkjenne hver enkelt parring, og ikke bare hvert enkelt avlsdyr.

Parringens innavlsprosent får ikke overstige 6,25%

En avlshund bør ikke ha mer enn maksimalt 3 kull eller ca 15-20 valper (5% av en generasjon ) etter seg. Etter 2 kull, blir den satt på vent. Den blir ikke godkjent til evt. videre avl før minst 50% av avkommene er avkomstgransketfor HD. AR vil i tillegg gjøre en totalvurdering av avkommenes kvalitet før eventuelt avlshunden godkjennes for videre avl.

Kull godkjent av avlsrådet annonserer fritt på klubbens hjemmeside hvor godkjenningskriteriene presiseres

Avlsgodkjenningtispe eller hannhund bestemmer plassering av kullet på annonsesiden

Oppdretter må være medlem av NMLK for å kunne annonsere på NMLK’s hjemmeside

Eieren plikter å underrette avlsrådet hvis det avdekkes arvelige sykdommer eller andre forhold som vil påvirke hundens avlskvaliteter

Hundeeieren søker skriftlig til avlsrådet om avlsgodkjenning, og vedlegger nødvendig dokumentasjon

Tisper slettes fra avlslisten ved fylte 8 år

Hanner slettes fra avlslisten ved fylte 10 år

Avlsrådet står fritt til å ta bort hunder fra avlslisten hvis det dukker opp forhold som gjør at videre avl på hunden er ødeleggende for rasens utvikling. Likeledes står avlsrådet fritt til å gjøre unntak fra bestemmelsene i tilfeller hvor det vil være formålstjenlig for rasens utvikling.

Hannhund-eller tispeeiere har ikke automatisk krav på å få godkjent 3 kull etter sin hund, selv om den oppfyller NMLK’s krav til avlshunder. Hunden må gjennom avkomstgranskningen vise at den som avlsdyr har kvaliteter som fremmer den videre utviklingen av rasen; som en sunn, vennlig, rasetypisk og allsidig fuglehund.

Oppdretter forplikter seg til å følge Norsk Kennel Klub’s etiske retningslinjer for avl.

 

 

SØK