Årets første apportprøve er i gang på Buhol og våre medlemmer har blitt premiert

Gratuler med årets først apportpremieringer til

Vassfjärden’s Danja 2AK

Skrämmens J-Punni 1 UK

Bajaz av Tonshøgda  1AK

Arwen av Tabberas 2 AK

Cara 1AK

Bjørlias Karma 1 AK

Hedängens Kajax 1AK

Xantemi’s H-vår 1 AK

Fugleskogen’s Gtc-Elsa (Luna) 1 UK

Fugleskogen’s Gtc-Gero 1 UK

Fugleskogen’s GTC-Ghost 1 UK

 

NMLK gratulerer

SØK

Sidekart

Alle sider

STØRRE SKRIFT - WINDOWS

Bruk tastaturet - Hold nede ctrl kanppen samtidig som du klikker på + (pluss) knappen.

For å gjøre teksten mindre bruker du ctrl kanppen og – (minus) knappen

STØRRE SKRIFT - MAC

Bruk tastaturet - Hold nede CMD kanppen samtidig som du klikker på + (pluss) knappen.

For å gjøre teksten mindre bruker du cmd kanppen og – (minus) knappen