NORSK MÜNSTERLÄNDERKLUBB siden 1972

Iza
Eier: Oddrun Runde
Mobil eier: 91109473
Jaktpremiert i Norge: ja
Jaktpremiert i Norden (utenfor Norge) : nei
HD: A

SØK