NORSK MÜNSTERLÄNDERKLUBB siden 1972

Bjørn Egil Larsen til minne

Siste helgen i september 2023 var Bjørn Egil Larsen for 30. gang med som sentral aktør i gjennomføringen av Norsk Münsterländer Klubb (NMLK) sin skogsfuglprøve på Stange.

Planlegging av aktiviteter for 2024, med Bjørn i sentrale roller, var godt i gang da vi mottok det triste budskapet om Bjørn sin bortgang. Den 17. desember, 2023 døde Bjørn brått og uten noen form for forvarsel. Bjørn skulle fylt 70 år den 8. februar, 2024.

Bjørn er en bauta i NMLK. Etter at han fikk sin første Grosser Münsterländer engasjerte han seg tidlig i klubben. Han kom inn som varamedlem i styret allerede i 1998 og ble samtidig innvalgt i utstillingsrådet. Det ble starten på et livslangt engasjement for klubben. Med unntak av 2009, har Bjørn hatt verv i styret, ulike råd og klubbredaktør for Fuglehunden sammenhengende fra 1998 fram til 2021! Etter noen år først i utstillingsrådet og deretter som nestleder, ble han valgt til leder i klubben på årsmøtet 12.3.2003. Bjørn var leder frem til årsmøtet i februar 2007, da ble han valgt inn i jaktrådet, hvor han var med til 2009. Fra 2010 til 2013 var Bjørn redaktør for klubbsidene i bladet Fuglehunden. Gjennom hele Bjørns liv med fuglehund var det rasen Grosser Münsterländer som stod han aller nærmest. I perioden 2014 til 2021 var Bjørn aktiv i avlsrådet for Grosser Münsterländer, tidvis som leder og tidvis som utlandskontakt.

Med sin store innsikt og erfaring har Bjørn vært en særdeles viktig bidragsyter til å bygge den klubben som vi har i dag. Bjørn var kjent for å sette seg grundig inn i sakene. Han var inkluderende og hadde forventninger både til seg selv og de rundt seg. Han kunne peke ut veien videre «med hele armen» og med stor grad av tydelighet.

Som jeger var Bjørn opptatt av at fuglehundene også må beherske det som skjer etter skuddet og han mente at ettersøk og apport er viktig for å sikre fuglejaktens anseelse. Bjørn bidro aktiv i arbeidet med å bedre hundeeieres fokus på – og hundens evne til – å finne påskutt fugl. Han utdannet seg som apportprøvedommer og var svært aktiv på dette området på flere plan. I tillegg til selve dommergjerningen og instruktør på apportkurs og -treninger, var Bjørn leder i FKF sitt dommerutvalg for apport (DUA) i 6 år i perioden 2011 – 2016.

Med Bjørn i spissen starta klubben tidlig med apportkurs og -prøve på Perskula. I bladet Fuglehunden nr 1, 2004 finnes bilder fra arrangementet i 2003 der en kursdeltaker i badebukse sammen med unghunden går til vanns, godt veiledet av Bjørn. Apportprøvekurset ble et særdeles populært tilbud. Arrangementet er senere flyttet til Sørli og Malungen og har vært avholdt opp til dags dato med Bjørn i sentral rolle. Mang en nybegynner har hatt gleden av Bjørns innføring i regelverket og hans kyndige veiledning.

Den årlige sommersamlingen er NMLK sitt største og faste arrangement. Også her har Bjørn gitt uvurderlige bidrag på samtlige arrangement etter at han ble aktiv i klubben. Han har vært ansvarlig for hele sommersamling, arrangør av apport konkurranser, arrangør av skytekonkurranser, innsamling av gaver og gjennomføring av utlodding m.m.

NMLK har arrangert skogsfuglprøve på Stange gjennom 30 år. Bjørn hadde jaktkoie i området og ble fort en primus motor for dette Stangeprøven. For Bjørn var det var et stort høydepunkt når han med GM BB-King i 2003 oppnådde 2AK skog.

NMLK har arrangert NM Skog 5 ganger – 2002, 2006, 2012, 2017 og 2022. Bjørn var prøveleder ved 2 av anledningene og i tillegg sentral i prøve-komiteen ytterligere 2 ganger.

Bjørn er tildelt NMLK sitt Gullmerke, som er klubbens høyeste utmerkelse.

Det er lett å forstå at Bjørn gjennom årtier har vært en uvurderlig ildsjel for NMLK og fuglehundmiljøet, samt at klubben og aktiviteter med hund har vært en stor del av livet til Bjørn. Det er uvirkelig å tenke på at Bjørn ikke lenger er en del av laget.

Bjørn vil bli savnet i klubben, apportprøvemiljøet og i fuglehundmiljøet ellers. Våre tanker går til Berit som har mistet sin kjære. Vi lyser fred over Bjørn Egil Larsens minne.

På vegne av styret i NMLK,
Harald Bruflot.

 

SØK