NORSK MÜNSTERLÄNDERKLUBB siden 1972

INVITASJON TIL ÅRSMØTE FOR 2023

Norsk Münsterländerklubb inviterer klubbens medlemmer til årsmøte tirsdag 12. mars 2024, kl. 19.00.

Møtet avholdes på Teams. Påmelding via e-post til sekretariat@nmlk.no innen 10. mars 2024. Dere mottar deretter invitasjon med lenke til møtet.

Oppdatert 28. februar 2024:  HER finner du saksliste og sakdokumenter (oppdatert)

DAGSORDEN

  • Godkjenning av innkalling og dagsorden
  • Konstituering – valg av møteleder, referent, to representanter til underskriving av protokoll og tellekorps – Godkjennelse av fullmakter
  • Årsberetninger for 2023
  • Regnskap for 2023
  • Budsjett for 2024
  • Innkomne forslag
  • Valg

Etter årsmøtet er det medlemsmøte med informasjon om aktiviteter i 2024, samt andre aktuelle saker. Benytt anledningen til å ta opp saker som opptar deg!

Styret håper på et godt fremmøte, en aktiv generalforsamling og at mange benytter anledningen til å møte de nye tillitsvalgte.

VEL MØTT!

STYRET
NORSK MÜNSTERLÄNDERKLUBB

SØK