NORSK MÜNSTERLÄNDERKLUBB siden 1972

Det stilles de samme kravene til hundene på begge listene, med unntak av jaktpremiering.
Helse, gemytt og eksteriør er det samme, og de samme kravene gjelder for begge kjønn.

Kriterier til godkjente avlshunder liste A – Jaktpremierte:

Helse:

 • Hd-røntget med status fri A eller B.
 • Være klinisk frisk.

Eksteriør:

 • Minimum 2xExcellent/Very Good UK eller 2xGood AK for forskjellige dommere.

Gemytt:

 • Kritikker fra utstillinger eller jaktprøver må ikke inneholde negative bemerkninger om gemytt.

Jaktegenskaper:

 • Hunden må være premiert på fuglehundprøve (skog, lavland eller fjell) i Norden.

 

Kriterier til godkjente avlshunder liste B – Ikke jaktpremierte:

Alder:

 • Under 5 år ved godkjenning

Helse:

 • Hd-røntget med status fri A eller B.
 • Være klinisk frisk

Eksteriør:

 • 2xExcellent/Very Good UK eller 2xGood AK for forskjellige dommere.

Gemytt:

 • Kritikker fra utstillinger eller jaktprøver må ikke inneholde negative bemerkninger om gemytt.

Jaktegenskaper:

 • Hunden må være startet minst 3 ganger på fuglehundprøve eller treningssamling, hvorav en av startene må være på en fuglehundprøve.
  På disse startene må den ha gjennomsnittskarakter på jaktlyst (fart og stil) på minst 3,0.
  Bedømmelse på treningssamling må være gjort av en autorisert Fase 2 instruktør eller en jaktprøvedommer, og det skal benyttes samme kriterier som på en jaktprøve. Det må dokumenteres at hunden tar stand for vill hønsefugl.

 

Øvrig – gjelder samme for liste A og B

 • Hunden må være id-merket og registrert i NKK
 • Eier må være bosatt i Norge
 • Avlsrådet skal godkjenne hver enkelt parring, og ikke bare hvert enkelt avlsdyr.
 • Parringens innavlsprosent får ikke overstige 6,25%
 • En avlshund bør ikke ha mer enn maksimalt 3 kull eller ca 15-20 valper ( 5% av en generasjon ) etter seg. Etter 2 kull, blir den satt på vent. Den blir ikke godkjent til evt videre avl før minst 50 % av avkommene er avkomstrgransket for Hd. AR vil i tillegg gjøre en totalvurdering av avkommenes kvalitet før eventuelt avlshunden godkjennes for videre avl.
 • Kull godkjent av avls rådet annonseres fritt på klubbens valpeformidling på www.nmlk.no, hvor godkjenningskriteriene presiseres. Avls godkjenning (A eller B) av tispa bestemmer plassering av kullet på valpeformidlingen.
 • Eieren plikter å underrette avlsrådet hvis det avdekkes arvelige sykdommer eller andre forhold som vil påvirke hundens avlskvaliteter.
 • Hundeeieren søker skriftlig til AR om avlsgodkjenning, og vedlegger nødvendig dokumentasjon.
 • Tisper slettes fra avlslisten ved fylte 9 år (det må søkes disp fra NKK ved fylte 8 år)
 • Hanner slettes fra avlslisten ved fylte 10 år.
 • Avlsrådet står fritt til å ta bort hunder fra avlslisten hvis det dukker opp forhold som gjør at videre avl på hunden er ødeleggende for rasens utvikling. Likeledes står avlsrådet fritt til å gjøre unntak fra bestemmelsene i tilfeller hvor det vil være formålstjenlig for rasens utvikling.
 • Hannhund- eller tispeeiere har ikke automatisk krav på å få godkjent 3 kull etter sin hund, selv om den oppfyller NMLK’s krav til avlshunder. Hunden må gjennom avkomstgranskningen vise at den som avlsdyr har kvaliteter som fremmer den videre utviklingen av rasen; som en sunn, vennlig, rasetypisk og allsidig jakthund.

 

Avlsrådet Grosser Münsterländer

SØK