NORSK MÜNSTERLÄNDERKLUBB siden 1972

Norsk Münsterländer klubb har vedtatt ny avlsplan. Formålet med planen er å belyse de egenskapene avlsrådet mener det er viktig å vektlegge i den fremtidige avl av Kleiner münsterländer, slik at denne kan fungere best mulig som en rasetypisk, sunn, gemyttlig og allsidig jakthund under norske forhold for jegere flest. AVLSPLAN

Siste nytt fra avlsrådet kleiner og grosser:
I forbindelse med planleggingen av dommerkonferanse eksteriør siste helgen i januar 2013 har avlsrådene v/lederne utarbeidet et rasekompendie for hver av rasene. Kompendiene er godkjent av NKK v/Standardkomiteen. Vi ønsker å dele denne informasjonen med NMLK sine medlemmer og oppdrettere. Kompendiet for kleiner münsterländer finnes i menyen under Avlsrådet Kleiner. (Da dokumentet er scannet, blir det noe dårligere kvalitet enn i papirformat).

Viktig info fra avlsrådet kleiner: 
Avlsrådet har utarbeidet to skjemaer som vi håper kan være til hjelp når dere skal søke om avlsgodkjenning og godkjenning av parring. Dette fordi vi opplever at flere lurer på hvilke opplysninger avlsrådet egentlig trenger. Samtidig vil det gi et mer helhetlig og likt utgangspunkt i det arbeidet som skal gjøres.
Skjemaene tas i bruk fra 23. oktober 2012. Mottaker av søknadene er den i avlsrådet som til en hver tid har ansvaret for godkjenninger. Se kontaktlista.

Med vennlig hilsen Birte Wold Myhre
avlsrådet kleiner

SØK