NORSK MÜNSTERLÄNDERKLUBB siden 1972

Som flere sikkert har fått med seg, har FCI kommet med en ny standard. Bortsett fra noen mindre endringer rundt eksteriøret, er det nok endringene på det som regnes som diskvalifiserende feil, som er av størst betydning. Det nye er nå er at det er skrevet inn to punkter som omhandler dette med lyd hos Munsterlanderen:

  1.  Lack of hunting suitability due to the absence of the required natural abilities for use in versatile
    hunting activities before and after the shot.
  2.  Silent or voiceless and/or Waidlaut (barking when no game is present)

Dette oversatt vil si at under punkt 1 er det kommet ett krav til at hunden skal jakte allsidig. Dette er da en veldig generell formulering, som blir opptil hvert enkelt land å bestemme hvordan dette blir bedømt. En naturlig ting å merke seg er at teksten nevner også arbeid etter skudd, og dermed settes det nå krav om at en avlshund er en god apportør. Det betyr at hunder som beviselig nekter å apportere ikke kan avlsgodkjennes.

Punkt 2 er det punktet som har vært mest omstridt blant alle medlemsland. Forståelsen av dette punktet vil være at hunder som ikke lager lyd i kontakt med vilt, skal diskvalifiseres som avlshund. Weidlaut betyr at hunden loser i søket, uten at det er noe vilt. Det er viktig og merke seg at det hverken står angitt hvilken type vilt dette gjelder for eller hvordan dette skal testes. Dette betyr at hunder som er beviselig stumme, ikek kan avlsgodkjennes.

Videre er det verd å merke seg følgende:

  • Standarden vil ikke ha tilbakevirkende krav.
  • KIM-I forventer ikke at vi allerede nå skal etterleve disse kravene.

Det er også kommet opp at det finnes ett los-skjema, som kan benyttes. Dette stemmer, men det er per. i dag ikke utviklet noen standard for hvordan dette skal benyttes. Dette kommer styret tilbake til når man har fått diskutert alternativer. I tillegg kan det være man velger å skrive dette om, slik at det blir bedre tilpasset norske viltarter.

Dette betyr at NMLK vil bruke den tiden det tar for å utvikle en løsning for å etterkomme den nye standarden. Foreløpig vil både avlsgodkjenning, og avlsplan være slik den er. Dette betyr at man nå fremover vil ha ett større fokus på å utvikle en måte å teste blant annet los egenskaper, slik at det er forenelig med norsk jaktregler og forutsetninger.

Skulle man ha noen forslag eller innspill kan dere sende dette inn til styret (styret@nmlk.no), eller hårviltkontakten (karolina.siwka@gmail.com ) i klubben.

SØK