NORSK MÜNSTERLÄNDERKLUBB siden 1972

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

 

Møte nr.

03-2014

Dato – Tid

Mandag 24 mars 2014 Kl 18.30

Sted

Hjemme hos A. Dahlen  Åstadbakken  Slependen

Styret

Birte Wold Myhre, Eva Kulstadvik, Terje Leidland, Hans Arne Pettersen

Tilstede

BWM, EK, TL, HAP, Inger Lise Øverby Ruud, Christian Bakke,  Andrée Dahlen

Ellen H. Bergli, Tom Jacobsen,  Ingunn Holmen, Pål Thoresen, Reidar Folland

Ant Stem

Stemmeberettigede etter konstituering av rådene 8            Ikke stemmeberettigede  4 

                              

 

Saker/ No.

 

Saker behandlet på møte

 

Ansvar

1/14

Referent: 

 

 

Som referent ble valgt Reidar Folland

 

 

2/14

Godkjenning  av innkallingen:

 

 

Innkalling godkjent uten bemerkninger

 

 

3/14

Konstituering av rådene:

 

 

Leder Avlsrådet Kleiner        Inger Lise Øverby Ruud

Leder Avlsrådet Grosser       Christian Bakke

Leder Jaktrådet                      Andrée Dahlen

Leder Utstillingrådet             Ellen H. Bergli 

 

4/14

Webredaktør/redaktør av FH

 

Samarbeid med styret

Må motivere FH – WEB redaktører til lyst for videre drift.
Rotete sider på avlsrådets sider. Leder og de involverte finner ut av de uoverensstemmelser som finnes og til de som måtte komme.

 

7/14

Rasespesifikke avlsstrategier

 

Se vedlegg info fra NKK

Ref fra NKK om vi hadde frist leveranse av rasespesifikke avlsstrategierskulle
vært levert 1-1-2014. Avls rådet kleiner har fått utsettelse til 01-08-2014 hvis det ble godkjent av styret i NMLK. Enstemmig godkjent.

Det bør lages en prosess pådette og at rådene det gjelder kan samarbeide om saken

SVK skal ha laget noe tilsvarende som kanskje kan bruke.

Rådene har frist til 15 mai for leveranse av utkast til styret i NMLK.

Avls

rådene

8/14

Jaktrådet

 

Vintersamlingen

Brevigprøven

Sørli prøve/kurs

Annet

Vintersamlingen ble vellykket og kom så vidt i positiv ballanse økonomisk.

Terje er ansvarlig for Brevigprøven.

Usikkert om avholdelse av klubbmesterskapet i Tjølling.

Styret gikk for flytting.  Steder ble drøftet som Brundanes  eller Kvelde.

Viktig at vi holder oss til etiske regler for utsetting av fugl.

Jakt

rådet

9/14

Utstillingsrådet

 

Villmarksmessa

Fellesutstillingen

Sommersamlingen

Spesial-

utstillingen 2015

Annet

Leder  redegjorde for status Villmarksmessa og Fellesutstillingen.

Sommersamlingen ved betaling må merkes DO14.

Det er søkt om spesialutstilling 2015

 

10/14

Avlsrådet Kleiner

 

Avls rådet
informerer om sine saker/status

Ingen saker

 

11/14

Avlsrådet Grosser

 

Avls rådet
informerer om sine saker/status

Ingen saker

 

12/14

Stoff til FH

 

 

Gjennomgang av stoff til FH.
Sende bilder til redaktørene for presentasjon av styret.

Stoffet til FH må være levert før kommende helg.

Alle

13/14

Innkommen post

 

 

Leder refererte til saker mottatt fra NKK.

Søknad om anbefaling fra NMLK til FKF for opptak til fase 3 instruktør for

Ove Myhre.

Søknad enstemmig godtatt.

 

14/14

Eventuelt

 

Oppdatering kontaktlista FH og
Websiden

Diskusjon om div saker.
Enighet om å sette opp de på neste styremøte som egne saker.

 

Møtet avsluttet kl. 21.30

 

 

 Neste møte  Onsdag 23 april 2014  kl 18.30 Samme sted

 

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

SØK