NORSK MÜNSTERLÄNDERKLUBB siden 1972

                                   Årsmøte 2013

                         Norsk Münsterländer Klubb

                                         Mortens Kro        5. mars 2014           kl  19.00

 

1.                 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

 

2.                 Konstituering

 

Møteleder                               Bjørn E. Larsen

Referent                                ReidarFolland

Underskrive protokoll             Vidar Engeset og Ove Myhre

Tellekorps                              Andree Dahlen og Johnny R. Ruud

Ingen fullmakter

23 stemmeberetige      0 fullmakter    totalt 23 stemmeberetige

 

3.                 Årsberetninger

 

Styrets årsberetning

Ingen kommentarer til styrets årsberetning.

Årets beretning ble godkjent av generalforsamlingen.

Avlsrådet Kleiner

Leder gjennomgikk årets beretning. Kommenterte utstillinger og prøver.

Leder ønsket å legge til at Lokkebergets Igor hadde deltatt på NM lavland.

Kommentar til at det manglet info om den avholdte dommerkonferansen i

eksteriør som var i januar 2013.

Noen kommentarer angående godkjenninger av hunder og parringer.

Årets beretning ble godkjent av generalforsamlingen.

Avlsrådet Grosser

Leder gjennomgikk årets beretning.

Årets beretning ble godkjent av generalforsamlingen.

 

Jaktrådet

Kommentar til at det manglet info om treningen Tyritun.

Årets beretning ble godkjent av generalforsamlingen.

 

Utstillingsrådet

Årsmøte berømmet de som overtok etter

at de valgte rådsmedlemmer trakk seg.

Årets beretning ble godkjent av generalforsamlingen.

 

4.                 Regnskap

Regnskap

Møteleder leste regnskapet.

Regnskapet godkjent

Budsjett

Budsjett enstemmig vedtatt

                          Møteleder leste revisors konklusjon.

5.                 Innkomne Forslag

 

Forslag fra styret om nye vedtekter

Forslaget om fjerning av siste linje i §1-3 ”-NMLK har ingen avdelinger”

Lovforslaget ble enstemmig vedtatt.

Forslag fra avlsrådet Kleiner

Avlsrådet utvides fra 3 medlemmer til 4 medlemmer,

hvorav det 4.medlemmet skal være KLM-I kontakten.

Leder redegjorde for endringene.

Noe uenighet om utvidningen og arbeidsmengde.

Vedtatt med 16 stemmer for, 5 mot, 2 blanke

Styret innlemmer dette i lovverket.

 

6.                 Valg

 

 

Verv

Navn

Leder

Birte Wold Myhre

Nestleder

Eva Kullstadvik

Styremedl.

Hans Arne Pettersen

Styremedl.

Terje Leidland

Varamedl.

Glenn Slettvoll

Varamedl.

Berit Brusletto

AR Kleiner

Oddrun Runde

 

Inger Lise Øverby Ruud

 

Pål Thoresen

 

Tor Suleng

AR Grosser

Christian Bakke

 

Ernst Evensen

 

Bjørn E. Larsen

Jaktrådet

Tom Jacobsen

 

Pål Ivar Saxerud

 

Carl-Fredrik Grünert

 

Andrè Dahlen

Utst. rådet

Inger Johanne Kjorstad

 

Ellen Bergli

 

Ingunn Holmen

 

 

Revisor

John M Dahlen

 

 

Valgkomite

Finn Arne Tellesholm

 

Roar Hansen

 

Terje Fjellum

vara

 

 

 

 

 

 

Årsmøte avsluttet  kl 20.45

Etterfulgt av medlemsmøte.

Vidar Engeset                                       Ove Myhre

        sign.                                                  sign.

 

 

SØK