NORSK MÜNSTERLÄNDERKLUBB siden 1972

Reglement årets hunder Kleiner / Grosser Münsterländer

(gjeldende f.o.m. 01.01.2019, vedtatt på styremøte 05.02.2019)

 Felles regler

 • Eier av hunden må være medlem av Norsk Münsterländer Klubb. 
 • Kun terminfestede prøver i Norge teller med i kåring av Årets Münsterländer.
 • For at premien på felt skal deles ut, skal poengsummen være minst 45 poeng. Unntatt er Årets unghund hvor det ikke er noen nedre grense, utover at den er premiert på terminfestet prøve. (dette punktet gjelder kun kleinere)
 • Den enkelte har selv ansvar for å sende inn resultater til avlsrådet.
 • Den hund som vinner NM skog tildeles automatisk tittelen Årets GM/KM Münsterländer totalt!

 

Årets Kleiner / Grosser Münsterländer har følgende kategorier:

Årets Kleiner / Grosser Münsterländer totalt
Årets Kleiner / Grosser Münsterländer unghund
Årets Kleiner / Grosser Münsterländer skog
Årets Kleiner / Grosser Münsterländer lavland
Årets Kleiner / Grosser Münsterländer høyfjell
Årets Kleiner / Grosser Münsterländer kombinert UK
Årets Kleiner / Grosser Münsterländer kombinert AK
Årets Kleiner / Grosser Münsterländer apportprøvehund UK
Årets Kleiner / Grosser Münsterländer apportprøvehund AK
Årets Kleiner / Grosser Münsterländer utstilling

 

 Regelverk spesielt for unghunder:

Jaktprøve UK høyfjell og lavland:
1 UK = 30 p.
2 UK = 20 p.
3 UK = 15 p.

 

Deltakelse Høystatusløp unghunder
Semifinale = 5 p.
Finale = 15 p.

Nr. 1 = 50 p.
Nr. 2 = 40 p.
Nr. 3 = 30 p.
Nr. 4 = 25 p.
Nr. 5 = 20 p.
Nr. 6 = 15 p.
Eksempel: Nr. 2 Norsk Derby finale gir 40 + 15 + 5 = 60 p.

 

Regelverk spesielt for AK hunder:

Jaktprøve AK:
1 AK = 40 p.
2 AK = 30 p.
3 AK = 15 p.

Tildelt ÆP på skog = 45  p. i tillegg

 

Fullkombinert:
1. AK = 85 p.
2. AK = 50 p.
3. AK = 30 p.

 

NM skog:
1. pr. VK = 40 p.
2. pr. VK = 35 p.
3. pr. VK = 30 p.

NM semifinale = 25 p.
NM finale = 35 p.
CK = 45 p.

 

Plassering i NM skog finale
1 pr. = 100 p.
2 pr. = 80 p.
3 pr. = 70 p.
4 pr. = 60 p.
5 pr. = 50 p.
6 pr. = 40 p.

 

Eksempel: 3. Pr. NM finale gir 70 + 35 + 25 = 130 p.

 

VK Høyfjell og lavland:
1 VK = 40 p.
2 VK = 35 p.
3 VK = 30 p.
4 VK = 20 p.
5 VK = 15 p.
6 VK = 10 p.

 

Ved 2 dagers VK gis finalestart 10 p.

Ved 3 dagers VK gis semifinalestart 10 p. og finalestart ytterligere 10 poeng

Tildeling av CK 25 p.

Tildeling av CACIT eller res.CACIT gir 35 p.

 

Eksempel: 1 VK m/ CACIT gir 40 + 35 + 10 = 80 p.

Deltagelse NM semifinale gir 25 p.
Deltagelse NM finale gir 35 p.
Plassering NM 50 p. Pluss.

 

Kommentar: Presisert at det også gis finalepoeng ved 3 dagers VK

 

Årets Münsterländer kombinert (AK og UK)
I kategorien årets kombinert hund kan det enten telles ved fullkombinert premie eller samlekombinert premie (feltpremie + apportpremie).  Ved deltakelse gjennom FK-premiering kan ikke premien splittes og benytte felt eller apportdelen i en annen kombinasjon.

 1. Inntil tre premier kan telles med.
  2. Høyeste premiegrad vinner, ved premielikhet gjelder neste punkt.
  3. Høyeste poengsum på høyeste premie osv. Ved likhet gjelder neste punkt.
  4. Ved likhet i premiegrad og poengsum vinner den yngste hund

 

Apportpremien teller med den poengsum som er gitt i bedømmelsen, dvs. maks 3 x 10 poeng i AK og 2 x 10 poeng i UK. Feltpremien teller med de poengsummer som er oppgitt i regelverk for årets hund på felt x 2. For fullkombinert gis det et tillegg på feltdelen med 15, 10 og 5 poeng på hhv. 1. AK, 2. AK og 3. AK.

Eksempel 1: Det oppnås 26 p. Apport og 2 AK felt 

            26 poeng for apport + 30 poeng x 2 for felt = totalt 86 poeng.

Eksempel 2: Det åpnes 2. AK fullkombinert med 26 poeng på apportdelen

            26 poeng  for apport + (30+10) x 2 for felt = 106 poeng

 

Årets Münsterländer Apport (AK og UK)

 1. Inntil 3 apportpremier kan telles med
  2. Høyeste premiegrad vinner, ved premielikhet gjelder neste punkt
  3. Høyeste poengsum på høyeste premie osv. Ved likhet gjelder neste punkt.
  4. Ved likhet både på premiegrad og poeng vinner den yngste hund.

 

Kommentar: Presisert at det er tre apportpremier og ikke tre apportprøver

 

 

Årets Münsterländer Utstilling
 
Inntil 3 utstillinger gjelder.

Pr. Excellent (alle klasser) = 20 p

Pr. Very Good (alle klasser) = 15p
Pr. Good (alle klasser) = 10p
Pr. Sufficient (alle klasser) = 5p

CK/Cert = 20p

Nordisk Cert = 20
CACIB/Res. CACIB = 25p

Jaktpremiert på fuglehundprøve i Norden inneværende år = 65p

Den med høyeste poengsum vinner. Ved lik poengsum vinner den yngste hund.

 

Eksempel: Hund som er jaktpremiert inneværende år.
Pr.Excellent  – CERT/CK – CACIB – Jaktpremie inneværende år
20p + 20p + 25p = 65 p. x 3utstillinger = 195 + 65p for jaktpremie = 260p


 

SØK