Uttak til NM-lag Lavland 2016

NM lavland for stående fuglehunder arrangeres i Østfold 6.-9. oktober 2016 arrangør er Østfold Fuglehundklubb. Sekreteriatet vil befinne seg på Hafslund Hovedgård i Sarpsborg. Adressen til Hovedgården er Statsminister Torps vei 2, 1722 Sarpsborg.

Norsk Münsterländerklubb ønsker å melde på lag med Kleiner Münsterländere til NM lag lavland. Laget skal bestå av tre hunder, og en reserve.

Dato: Torsdag 6.oktober.

Konkurransen bedømmes likt som høyfjellspokalen, og der gjelder følgende regler.

Konkurrentenes rekkefølge trekkes ved loddtrekning slik at hunder av forskjellige raser konkurrerer mot hverandre. Hundene gis poeng for jaktlyst, reviering, viltfinnerevne, fuglebehandling. De går ikke ut ved diskvalifiserende regelbrudd, men gis minuspoeng. For hvert lag summeres de poengsummer lagets hunder har fått. Det laget som har flest poeng vinner i klubbkonkurransen. Lavlandsfatet utdeles til den beste hunden på vinnerlaget, forutsatt at denne har brakt fugl for skudd og at det er skutt over den.

Nærmere info finnes på http://www.ostfoldfk.com/article/nm-lavland-for-staende-fuglehunder-2016meny

Statutter for uttak:

  1. Hundens eier må være medlem i NMLK og hunden må være i norsk eie.
  2. Jaktprøver inneværende og de to foregående år teller med for uttak.
  3. Minimumskrav er at hunden har 1AK på en nordisk fuglehundprøve.
  4. Jaktprøvepremier på lavland går foran premier på høyfjell og skog.
  5. Hunden må dokumentere at den apporterer.
  6. Eier/fører av hunden må selv melde om sitt kandidatur innen en gitt frist, eventuelt senest en uke før påmeldingsfrist for arrangementet.
  7. Det er avlsrådet som tar ut laget, og eventuelt reserve-hunder.
  8. Eier/fører av de uttatte hundene kontaktes straks etter at laget er tatt ut, og disse må gi ett bindende svar om de er villige til å delta.
  9. Dersom det ikke har meldt seg nok kandidater innen fristen kan avlsrådet ta ut de resterende på fritt grunnlag.
  10. Slipprekkefølgen avgjøres ved loddtrekning dersom laget ikke blir enige.

Meld interesse til Andreas Hervik, mail: andreas@nen.no innen 20.september 2016.
Husk å oppgi evt. resultater som ikke er lagt inn i DogWeb.

SØK

Sidekart

Alle sider

STØRRE SKRIFT - WINDOWS

Bruk tastaturet - Hold nede ctrl kanppen samtidig som du klikker på + (pluss) knappen.

For å gjøre teksten mindre bruker du ctrl kanppen og – (minus) knappen

STØRRE SKRIFT - MAC

Bruk tastaturet - Hold nede CMD kanppen samtidig som du klikker på + (pluss) knappen.

For å gjøre teksten mindre bruker du cmd kanppen og – (minus) knappen