NORSK MÜNSTERLÄNDERKLUBB siden 1972

Velkommen til Stangeprøven!

Norsk Münsterländerklubb ønsker velkommen til skogsfugl- og fullkombinertprøve på ærverdige Gammelsaga på Stange helga 23. og 24 september 2023. Partilistene er nå klare!

Prøvested er Stange og Romedal allmenning. Sekretariat og overnatting på Gammelsaga. Det blir jegermiddag lørdag kveld.

Oppdatert 22/9 med partilister:

De som har rykket opp fra venteliste har fått sms om dette.

Dersom deltakere ønsker å trekke seg fra venteliste, vil det ved skriftlig underretning til arrangøren fra deltakeren innen 20.09, berettige full refusjon av startkontingenten. Trekking av hund fra venteliste senere enn denne frist, berettiger refusjon med fradrag av 25% administrasjonsgebyr. Deltaker som står på venteliste, har møtt opp ved opprop, men ikke får plass, er berettiget til refusjon av kontingent med fradrag av 25% adm.gebyr.

Påmeldingsfrist er 08.09.23

 • Skogsfuglprøven har prøvenummer 54-23008. AK1 er lørdag og AK2 er søndag. Påmeldingsavgift kr. 525 pr. prøvedag.
 • Fullkombinert har prøvenummer 54-23010. AK1 er lørdag og AK2 er søndag. Påmeldingsavgift kr. 600 pr prøvedag.
 • Trekning foretas når påmeldingsfristen er utløpt og deltagerliste legges ut på siden så fort den er klar. Endelig partilister kunngjøres ved opprop på prøvedagen. Opprop klokka 0800 både lørdag og søndag.

Veibeskrivelse: Svarverudvegen 3, 2338 Espa. Avkjøring fra E6 ved Skaberud i retning Vensvangen (ca. 12 km fra E6). Bomveg som kan betales via sms eller vipps. Det er også veiforbindelse til Gammelsaga fra Rasen og Odal.

 • Husk gyldig sauereinhetsbevis (ikke eldre enn 2 år) og registreringspapirer.
 • Eneste lovlige hjelpemiddel er markeringsdekken (gps, bjelle eller lignende er ikke tillatt) Vi ber deltagerne sette seg godt inn i prøvereglementet på forhånd.
 • Hunden må være fylt 2 år for å stille på prøven.
 • Det er krav til utført apport for alle premiegrader på skog. Deltager har selv ansvaret for å ta med eget apportobjekt. Dette må godkjennes av dommeren før bruk.
 • De som skal delta på fullkombinertprøven må medbringe eget apportvilt til alle tre apportøvelser. Tillatt apportvilt er jaktbare fuglearter som er fersk, opptint frossen eller tørket. Alle fugler kan ha fjernet brystfileter som kan erstattes med noe egnet.
 • På vannøvelsen tillates dummy som er dekket med fjør/vinger fra jaktbare fuglearter. Minst 90% av dummy må være dekket med fjær. Apportobjektene skal ha gjenkjennelig vekt/form ihht tillatt fuglevilts. Det er ikke tillatt med nett på apportobjektene, med unntak av til vannøvelsen.

Prisoversikt:

 • Overnatting inne (husk å ta med sovepose/sengetøy) kr 200 per natt.
 • Overnatting i campingvogn kr 100 per natt.
 • Overnatting telt/lavvo kr. 50 per natt.
 • Jegermiddag lørdag kveld kr. 200.

Bestilling av overnatting og jegermiddag: amund.lundqvist@gmail.com

Kontaktpersoner:

Prøveleder: Amund Lundqvist tlf: 95924866

Prøvesekretær: Petter Thams tlf: 91165844

Velkommen til Stangeprøven!  

SØK