NORSK MÜNSTERLÄNDERKLUBB siden 1972

Vinnere klubbmesterskap høyfjell vinter

Søndag 10. mars avholdt Norsk Münsterlanderklubb en lukket prøve kun for Münsterlandere på høyfjell vinter. Det gikk 2 partier på Tolga denne dagen, og det var dessverre få fuglesituasjoner, delvis utfordrende og tung føre samt veldig lite fugl.

Allikevel var det to hunder som fikk fuglearbeid i de siste minutter som også førte til to premieringer.

Martine Rudi Teige gikk med Godlynnas C-Lyng og etter et utmerket søks- og fuglearbeid kunne de smykke seg med den gjeve tittelen 1.AK.

Kirsti Danielsen og Fugleskogens’s FHG-Knerten gikk også et godt søk og fikk en 3.AK.

Vi gratulerer vinnerne! Vi synes det er spesielt moro at Godlynnas C-Lyng som ennå ikke har fylt 3 år klarer en så høy premiering og får innpass i VK gjennom en vinterprøve på høyfjell.

En stor takk til dommere Svein Kvåle og Ingunn Raastad som kyndig dømte hvert sitt parti, samt prøveleder Emilie Brynjulfsen som sørget for en vel gjennomført og vellykket prøve!

Vi vil også takke Johnny Stensåsen som åpnet sin trivelige hytte og satt i sekretariatet.

Jaktrådet takker ellers alle som deltok og hjalp til. Et referat for hele helgen med bilder er underveis!

SØK