NORSK MÜNSTERLÄNDERKLUBB siden 1972

Innholdskategori: desember 3, 2018

Hårviltkontakt

NMLK har på styremøte vedtatt at vi skal ha en hårviltkontakt. Hårviltkontakten skal informere om det å bruke münsterländeren til allsidig jakt. I første omgang

Les

SØK