NORSK MÜNSTERLÄNDERKLUBB siden 1972

Innholdskategori: Jaktrådet

FULLKOMBINERTPRØVE 22. SEPTEMBER

NMLK arrangerer fullkobinertprøve i samband med at vi arrangerer skogsfuglprøve på Stange 22. september 2019 Fullkombinert er en krevende øvelse. Først skal hundene prestere på

Les

Velkommen til Stangeprøven

STANGEPRØVEN 22. – 23. SEPTEMBER Skogsfuglprøve 22. og 23. September Fullkombinertprøve 23. September Prøvested Stange og Romedal allmenning, sekretariat og overnatting på Gammelsaga. Det vil

Les

SØK